Tìm Sách

Giảng Luận >> Lời pháp vàng ngọc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời pháp vàng ngọc
 • Tác giả : Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 223
 • Nhà xuất bản : Đồng Nai
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010094
 • OPAC : 10094
 • Tóm tắt :

Lời Pháp Vàng Ngọc

Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không

Mục Lục

Tiểu sử Hòa thượng Tịnh Không

Phật Học vấn đáp

Nhập tri kiến Phật

Nghe kinh quan trọng

Y giáo phụng hành

Vì sao niệm Phật không vãng sanh

Việc lớn sanh tử

Nhân quả

Học đạo thánh nhân

Vu lan bàn về lý luận và sự thật việc siêu độ

Vì sao phải siêu độ vong nhân

Pháp môn niệm Phật

Chánh tri chánh kiến

Đệ tử quy giảng giải

Hóa giải lòng oán thù sâu nặng

Giáo dục phong thủy vận mạng

Gió dục tố chất trẻ thơ

Phương pháp dạy con khi mang thai

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

Văn phát nguyện sám hối.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo