Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 153


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 153
 • Tác giả : Tạp Chí VHPG
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 61
 • Nhà xuất bản : Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 153
 • OPAC : 153
 • Tóm tắt :

Văn Hóa Phật Giáo số 153

Ngày 15-5-2012 Phật lịch 2056

Trong số này

Màu mực nào cho tương lai (Nguyên Cẩn)

Sương mai

Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

Góp ý tu chỉnh Hiến chương (Không Tuệ)

Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử (Hải Trừng)

Nói năng như Chánh pháp (Vĩnh Trưng)

Thể và dụng của tâm (Nguyễn Thế Đăng)

Đường thi: Thế nào là thơ Thiền (Vũ Thế Ngọc)

Thấp thoáng lời kinh 4: Luân hồi sanh tử (Đổ Hồng Ngọc)

Trên con dốc Phương Liên (Nguyễn Đông Nhật)

Mặc cảm tội lỗi (Ajahn Brahm –Trần Ngọc Bảo trích dịch)

Vô biên Trang Nghiêm Bò tát với đời mạt pháp (Vĩnh Hanh Thái Chí Bình)

Khó nói (Hoàng Tá Thích)

Hoằng pháp đến vùng sâu vùng xa (Thích Giác Toàn)

Nó, cõi trọ và tiếng chuông chùa (Lê Văn Đồng)

Bận (Lê Hải Đăng)

Bàn Thiên Nam Bộ (Trần Phỏng Diều)

Thư gửi Bố (Thiện Thông Hiếu)

Phong linh (Mẫu Đơn)

Tiếng trống chùa của ống Sáu Chiếm (Thành Nam)

Cảm ơn con đã đến (Phùng Hà)

Về Lý Sơn thăm chùa Đục (Lê Xuân Thọ)

Vịnh Xuân Đài, nét đẹp quyến rũ (Thục Quyên)

Thơ

Tấm Phái Quy y (truyện ngắn của Hải Trình)

Châu Phi, một mảnh đất mới cho việc hoằng pháp (Hoang Phong)

Chùa Thếu Lâm và văn hóa Trung Hoa (My Vũ)

Lời cảm ơn cuộc sống

Bìa 1: Học kinh. Ảnh: Văn Thức.

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang