Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật học khái yếu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật học khái yếu
 • Tác giả : Thích Phước Sơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 338
 • Nhà xuất bản : Văn Hoá Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011510
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT HỌC KHÁI YẾU

Thích Phước Sơn

LỜI NÓI ĐẦU

 

            Tập sách Phật Học Khái Yếu bao gồm những bài viết, bản dịch, bài tham luận trong các kỳ hội thảo, đăng rải rác trên các tạp chí, nguyệt san Phật giáo mấy thập niên qua. Nội dung chủ yếu nói về nhân cách của bậc Đạo Sư, giáo pháp của Ngài và lợi ích thiết thực khi thực hiện những lời dạy ấy.

            Tất cả các bài viết được trình bày một cách giản dị, mạch lạc, rõ ràng nhằm giới thiệu nội dung Phật học cơ bản được trích dẫn từ một số kinh điển Bắc truyền và Nam truyền. Các bài: Đức Phật được tôn vinh, nói về đức tính từ bi của Ngài khiến cả chư thiên và loài người đều cung kính, qui ngưỡng, hay bài Đức Phật qua nhãn quang của giới tri thức cũng nói lên nhân cách vĩ đại của đức Thế Tôn. Đặc biệt là bài Cốt tủy đạo Phật được dịch từ bản Anh ngữ Buddhism in a Nutshell của Đại đức Narada biên soạn, trình bày một cách tổng quát về giáo lý của đức Phật, gợi lên cho chúng ta một hướng tư duy đúng đắn trên bước đường hướng đến giải thoát, niết-bàn. Bên cạnh đó, có những bài nêu lên tính thực tiễn của giáo pháp đối với cuộc đời, nếu áp dụng lời dạy ấy sẽ mang lại lợi lạc cho chính mình và tha nhân trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào. Từ đó, Phật tử có thể hiểu thêm rằng giáo lý đức Phật không phải là những lý thuyết khô khan để lý luận mà phải thực hành ngay trong đời sống hằng ngày của mổi chúng ta.

            Với người Phật tử, muốn thực hiện nên hòa bình nhân loại, thì mỗi cá nhân phải nỗ lực học và hành giáo lý của đức Phật. Xin nguyện cho mỗi người luôn nỗ lực trong đời sống, luôn tự điều chỉnh trong tư duy và hành động, tưới tẩm hạt giống an lạc, hạnh phúc trong từng hơi thở, nhịp đập của mỗi trái tim. Hy vọng tác phẩm này như là món quà tinh thần, giúp người đọc thể nhập được sự an lạc trong chánh pháp. Trân trọng gửi đến chư Phật tử gần xa.

Thiền Viện Vạn Hạnh

Mùa An cư, Kỷ Sửu

PL.2553 - DL. 2009

Tỳ kheo THÍCH PHƯỚC SƠN

MỤC LỤC

Mục lục

Lời nói đầu

PHẦN I: Cốt tủy đạo Phật

Chương I: Đức Phật

Chương II: Pháp

Chương III: Đạo Phật có phải là tôn giáo

Chương IV: Đạo Phật có phải là một hệ thống đạo đức

Chương V: Đôi nét đặc sắc của đạo Phật

Chương VI: Nghiệp hay định luật đạo đức nhân quả

Chương VII: Sự tái sinh

Chương VIII: Thuyết duyên khởi

Chương IX: Vô ngã hay không có linh hồn

Chương X: Niết bàn

Chương XI: Đường đến Niết-bàn

PHẦN II: Một số chủ đề

Đức Phật được tôn vinh

1. Chư thiên ca ngợi

2. Vua chúa ca ngợi

3. Bà-la-môn ca ngợi

4, Đệ tử ca ngợi

5. Đức Phật tự minh định

Vì hạnh phúc muôn loài

Biện biệt tà chánh

Chánh kiến

Đạo Phật phải chăng là một tôn giáo

Niết bàn phải chăng là hư vô

I.Định nghĩa Niết-bàn

II. Những ví dụ về Niết-bàn

III. Những quan điểm về Niết-bàn

IV. Tính chất của Niết-bàn

V. Phân loại Niết-bàn

Mục đích của chiếc bè

Phật dạy phương pháp điều tâm qua ẩn dụ người chăn trâu

I. Mười một khuyết điểm của vị Tỷ-kheo

II. Mười một ưu điểm của vị Tỷ-kheo

III. Bảng so sánh giữa các kinh tương đương

IV. Vài điểm ghi nhận

Từ ngã, phá chấp đến ngã pháp giai không

I. Ngã

II. Pháp

Đạo đức Phật giáo trên bình diện nhân sinh

Tính chất hòa bình của Phật giáo

1. Nguyên nhân của mọi sự tranh chấp

2. Hậu quả của những sự tranh chấp

3. Cần phải từ bỏ hận thù và tàn bạo

4. Độ lượng khoan dung trước những công kích

5. Trang trải từ tâm đối với muôn loài

6. Các vì vua Phật tử ứng dụng thông điệp hòa bình

7. Giới tri thức tán dương Phật giáo

Đạo đức chính trị của tiền nhân

1. Độ lượng bao dung

2. Xử trí sáng suốt

3. Vì dân, lấy dân làm gốc

4. Thượng tôn luật pháp

Đặc trưng của Phật giáo giai đoạn đầu nhà Trần

I. Những điều kiện khách quan

II. Những điều kiện chủ quan

Đạo Phật qua nhãn quang của giới tri thức

1. Đức Phật một bậc vĩ nhân

2. Đạo Phật một tôn giáo cao siêu

3. Đức Phật, bậc lương y Phật pháp, phương thần dược

4. Phật giáo, đạo từ bi cứu khổ

5. Tinh thần nhân bản của Phật giáo

6. Phật giáo là thông điệp hòa bình

7. Phật giáo phù hợp với tinh thần khoa học

8. Tính chất văn hóa, giáo dục của đạo Phật

9. Chánh tín, phá chấp và dân chủ

10. Phật giáo làm cho dân tộc hùng cường

11. Phật giáo gắn bó với đất nước, dân tộc

Giữ gìn cây pháp

Kế thừa sự nghiệp của Phật

1. Thiền sư

2. Kinh sư

3. Luật sư

4. Pháp sư

5. Giáo thọ sư

6. Giảng sư

7. Kiến trúc sư

8. Y sư

9. Cứu tế sư

Cảnh tỉnh khuyên tu

1. Mạng sống mong manh, thân người rất quý

2. Thời gian qua mau, thì giờ là vàng ngọc

3. Công danh phú quý phù phiếm tực bọt bèo

4. Cảnh tỉnh khuyên tu đối với người thiện tâm

5. Cảnh tỉnh chung cho hai hạng người

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn