Tìm Sách

Giới Luật >> Theo dấu chân xưa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Theo dấu chân xưa
 • Tác giả : Thích Minh Thông
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 159
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010042
 • OPAC : 10042
 • Tóm tắt :

12010000010042 Theo dấu chân xưa

Thượng Tọa Thích Minh Thông

Lưu Hành nội bộ

An cư PL. 2546- 2001

159 p

20.5 cm

Lời nói đầu

Trước nay môn Luật học thường bị quan niệm rất khô khan vì Phật chế định cách đây gần ba mươi thế kỷ. Nhất là theo quốc độ của chúng ta văn minh tiến bộ, trên đà phát triển của công nghiệp hóa-hiện đại hóa mà khư khư giữ những điều giới như vậy thì xem như lỗi thời. Hiện nay không thể đầu trần chân đất mang bình bát đi khất thực, lại càng không thể nữa tháng tắm một lần…

Đứng trước vấn đề nan giải, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu và hành trì giới học, Thường Tọa Thích Minh Thông giải tỏa những gút mắt trên qua tuần báo Giác Ngộ. Thầy đã chỉ rõ lợi ích của việc hành trì Thánh giới, vai trò của người giữ gìn gia tài Pháp bảo, sự hiếu thảo của đệ tữ đối vời Thầy, lý giải về Bát kỉnh pháp… Đặc biệt là Thầy vạch ra hướng đi đúng đắn, chỉ những điều cần thiết làm hành trang, làm phương tiện giáo hóa phù hợp với từng đối tượng trong thời hiện tại… Điều này được sự đón nhận vô cùng hoan hỷ của chư Tôn Đức cũng như hang Tăng Ni trẻ.

Nhận chân được giá trị hiện thực đó, cũng như được sự cho phép của Thương Tọa, chúng tôi kết lại thành tập “Theo Dấu Chân Xưa” gởi đến chư huynh đệ bấy lâu có long khát ngưỡng quy giới. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được phần nào trong việc thức hành giới học, và nó cũng chính là những dấu tích dẫn đường chúng ta tìm về chốn cũ quê xưa.

Mùa An Cư PL. 2546

Kính ghi

Thích Thiện Chơn

MỤC LỤC

1.      Lời nói đầu

2.      Điều kiện trở thành Chúng Trung Tôn

3.      Đôi lời tâm sự cùng giới tử

4.      Ba la đề mộc xoa

5.      Công đức trì giới

6.      Người mang sứ mạng của Như Lai

7.      Trọng trách người giữ gìn gia tài của Phật

8.      Thánh giới còn  chăng giá trị hiện thưc?

9.      Vai trò của giới luật đối với Tăng già trước thiên niên kỷ mới

10.    Phât giáo và Thánh giới

11.    Thanh tịnh và hòa hợp nguồn sinh lực của Tăng già

12.    Hiếu trong Luật học

13.    Bát kỉnh pháp những điều lợi ích hay rang buộc?

14.   Tứ thánh chủng

15.    Người thắp đuốc ngày mai

 16.    Độc xử nhàn cư

Các sách khác thuộc Giới Luật

Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
Luật Học đại cương
Luật Học đại cương
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Luật Học Tinh Yếu
Luật Học Tinh Yếu
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)