Tìm Sách

Giảng Luận >> Liễu Phàm Tứ Huấn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Liễu Phàm Tứ Huấn
 • Tác giả : Viên Liễu Phàm
 • Dịch giả : Lưu Minh Chánh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 63
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011880
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Viên Liễu Phàm

Liễu Phàm Tứ Huấn

Con đường đưa đến hạnh phúc

Lưu Minh Chánh dịch

Vô Tri Cư Sĩ hiệu đính

LỜI TỰA

Đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt, đó là hai chữ: "phước lộc". Chẳng những thế, lại còn muốn được thêm chữ "thọ" nữa. Lòng thì ước như vậy, nhưng Trời có thuận theo lòng người chăng? Theo thuyết nhân quả của nhà Phật: "Trồng lành thì được phúc, gieo ác thì gặp họa". Kinh Dịch viết: "Tích thiện ắt có cát khánh, tích bất thiện ắt gặp tai". Kinh Thi: "Tự cầu đa phúc". Kinh Cảm Ứng: "Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu". Kinh điển của Tam giáo đã chỉ rõ họa phúc ở ngay trong cõi lòng chúng ta. Người đời không hiểu, thường hay cầu Thần cúng Phật, mong được Trời Phật giáng phúc, có biết đâu, tâm người là một thửa ruộng, phúc, lộc, thọ đều ở trong đó, nếu biết canh tác, suốt đời gặt hái không hết.

"Liễu Phàm Tứ Huấn" là kinh nghiệm hành thiện của ông Viên Liễu Phàm để lại khuyên đời. Đó là phương pháp canh tác thửa ruộng trong lòng người, bao gồm: Phương pháp lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện và phương pháp nuôi lấy đức khiêm. Nếu thực hành theo lời huấn của cuốn sách này, số mệnh sẽ không còn ràng buộc được ta nữa, và ta cũng là một vị "liễu phàm" vậy.

Mùa Thu năm Bính Tý, 1996

Dịch giả kính tự

 

MỤC LỤC

1) Phương pháp lập mệnh:

2) Phương pháp sửa lỗi:

Thứ nhất là phải có lòng hổ thẹn

Thứ hai phải có tâm sợ hãi

Thứ ba phải có lòng can đảm

Thế nào là tội từ tâm sửa?

3) Phương pháp tích thiện:

Thế nào là chân thiện và giả thiện?

Thế nào là đoan thiện và khúc thiện?

Thế nào là Âm thiện, Dương thiện?

Thế nào là phải và chẳng phải?

Thế nào là thiên thiện và chánh thiện?

Thế nào là bán thiện và mãn thiện?

Thế nào là đại thiện và tiểu thiện?

Thế nào là nan thiện và dị thiện?

Thế nào là trợ giúp người cũng làm thiện?

Thế nào là giữ lòng yêu kính?

Thế nào là thành toàn việc thiện của người?

Thế nào là khuyến khích người làm thiện?

Thế nào là cứu người lúc nguy khốn?

Thế nào là kiến thiết công trình phúc lợi?

Thế nào là xả tài làm phúc?

Thế nào là hộ trì Chánh Pháp?

Thế nào là kính trọng tôn trưởng?

Thế nào là thương tiếc sinh mệnh của loài vật?

4) Đức khiêm:

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn