Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại Phật Sử tập I


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Phật Sử tập I
 • Tác giả : Mingun Sayadaw
 • Dịch giả : Tỳ khưu Minh Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 538
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000009962
 • OPAC : 9962
 • Tóm tắt :

ĐẠI PHẬT SỬ MAHĀ BUDDHAVAMSA

Gồm 2 tập Tập 1.1 và  1.2

THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS

TỲ KHƯU MINH HUỆ Biên dịch ( 538 Trang )

NXB TÔN GIÁO

LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn sách này trình bày tác phẩm đầu tiên của công trình phiên dịch bộ sách ĐẠI PHẬT SỬ gồm 6 cuốn bằng tiếng Miến ra 8 cuốn bằng tiếng Anh, dựa vào bộ kinh Pãli “Mahā Buddhavamsa”, do Thượng tọa Mingun biên soạn.

Cuốn 1 này là dịch phẩm hoàn chỉnh bằng tiếng Anh kèm theo những chú thích và bình giải xoay quanh câu chuyện Đạo sĩ Sumedha.

Cuốn này chia làm hai phần”

- Phần đầu trình bày soạn phẩm của soạn giả.

- Phần hai có nhan đề “ The anudipani” hay Phụ chú giải”, gồm những bài giải thich chi tiết và sự liệt kê những điểm giáo lý trong phần đầu.

Tỳ Khưu Minh Huệ biên dịch

Mùa an cư năm 2000

 

Bộ Đại Phật Sử (Mahā Buddhavamsa) là một tác phẩm đồ sộ bằng tiếng Miền, do Ngài Tam tạng Pháp sư Mingun (Mingun Tipitakadhara Sayadaw) biên soạn dựa theo cuốn Phật sử (Buddhavamsa) trong Tiểu Bộ, các bản Chú Giải, phụ chú giải và các sử liệu Pã li và Miến ngữ. Đây là một công trình lớn do ngài biên soạn trong 14 năm, từ năm 1956 đến 1969, gồm 6 tập, theo sự yêu cầu của Thủ tướng U Nu và Hội đồng Phật giáo Quốc Gia Miến Điện.

Bộ sách Miến ngữ này được quý ngà Giáo Sư U Ko lay, U Tin Lwin, và U Tin ông chuyển dịch sang Anh ngữ và xuất bản tại Miến Điện vào năm 1990, với tựa đề là “The Great Chronicle of Buddhas”. Bản  Anh ngữ đã được tái bản nhiều lần tại Mã Lai và quảng bá rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Gần đây, ngài Hòa thượng Silanananda san định lại toàn bộ bản dịch Anh ngữ vào năm 2005 và được Hội Phật giáo Singapore xuất bản vào năm 2008.

Chúng tôi rất hoan hỷ khi được biết Tỳ Khưu Minh Huệ, chùa Phước Hộ, Long Thành, Đống Nai, đã phát tâm  chuyển dịch bộ sách này sang Việt ngữ. Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của Sư, và xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Preth, Tây Úc, tháng 2-2009

Bình Anson

 

 

MỤC LỤC

Tiểu sử tác giả

Lời giới thiệu của tác giả

Chương I :   Kính lễ và phục nguyện

Chương II: Sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật

Chương III : Bà-la-môn Sumedha

Chương IV : Sự xuất gia của Sumedha

Chương V :  Sự thọ ký

Chương VI : Quán xét về các pháp Ba-la-mật

Phụ chú giải

Phụ chú giải Chương I, II, III

Phụ chú giải Chương IV

Phụ chú giải Chương V

Phụ chú giải Chương VI

 

 

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)