Tìm Sách

Giảng Luận >> Con đường giác ngộ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Con đường giác ngộ
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 247
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011923
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 

PL. 2555 - DL. 2011

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

LỜI ĐẦU SÁCH

            Học Phật là học giác ngộ. Tu Phật là đi trên đường giác ngộ. Bởi đạo Phật là đạo giác ngộ. Như vậy, giác ngộ là điều không thể thiếu đối với người học Phật và tu Phật. Nhưng giác ngộ có cạn, có sâu, tùy theo trình độ của người. Giác ngộ thế gian vô thường, giác ngộ nghiệp báo, giác ngộ mê lầm chấp ngã, giác ngộ nghĩa KHÔNG của Bát-nhã, giác ngộ Phật tánh nơi mỗi chúng sinh, giác ngộ chân tâm rõ ràng thường biết...Đây là ánh sáng giác ngộ dẫn đường cho chúng sinh trở về cội nguồn chân thật xưa nay đã tự quên mất.

            CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ, là tập sách được ghi lại từ những bài giảng, mong rằng sẽ đem lại một chút ánh sáng trên đường giác ngộ cho người trở về quê Giác.

            Tuy nhiên, con đường giác ngộ chân thật vốn không nằm trên những chữ nghĩa chết này, mà ở ngay trong tâm của mỗi người. Do đó, để có được những bước đi chắc thật, người học Phật phải là những hành giả thực sự, chớ không thể chỉ tự hài lòng trên kiến thức văn tự. Những dòng chữ này không thể ghi lại ánh sáng giác ngộ chân thật.

            Người học nên mở sáng "con mắt Tuệ" nơi chính mình.

Và công đức pháp thí này xin được hồi hướng cho tất cả!

Thiền Viện Trúc Lâm

                Mừng Ngày Phật Thành Đạo

          Năm Canh Dần - 2010

    THÍCH THÔNG PHƯƠNG

MỤC LỤC

1. Lời đầu sách

2. Thế Gian Vô Thường

3. Thừa Kế Nghiệp

4. Cái Mê Truyền Kiếp

5. Phát tâm Bồ Đề

6. Yếu Chỉ Tâm Kinh Bát Nhã

7. Tam Nhân Phật Tánh

8. Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

9. Thiền Là Sống Ngay Thực Tại

10. Cái Biết Sáng Ngời Muôn Thuở

11. Giải Thoát Tri Kiến

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc