Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạt Ma Tổ Sư Luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạt Ma Tổ Sư Luận
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 337
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011920
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠT MA TỔ SƯ LUẬN

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

VIỆN NGHIÊNCỨU PHẬTHỌC

Tủ sách thiền học

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL:2549 - DL: 2005

 

LỜI ĐẦU

 

            Đạt Ma Tổ Sư Luận là rút gọn trong quyển Thiếu Thất Lục Môn, tương truyền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Trong quyển Thiếu Thất Lục Môn gồm có sáu bài: Tâm Kinh Tụng, Phá Tướng Luận, Nhị Chủng Nhập, Pháp Môn An Tâm, Ngộ Tánh Luận, Huyết Mạch Luận.

            Phật Giáo Cơ Kim Hội ở Trung Đài rút lại còn 4 bài, đề tên Đạt Ma Tổ Sư Luận. Trong đây chúng tôi chọn lấy ba bài để hướng dẫn cho Chư Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm, vì thấy đây là tinh thần kiến tánh, chỉ thẳng của Thiền Tông rất rõ. Có những nhà nghiên cứu lịch sử, nghi ngờ những bài này do người sau làm, rồi mượn tên Tổ. Nhưng điều đó còn đợi khảo cứu thêm. Ở đây chúng tôi đi thẳng vào ý nghĩa sâu của Luận thôi. Và tên sách là Đạt Ma Tổ Sư Luận Giảng Lục. Nghĩa là ghi chép lại phần giảng giải của ba phần Luận xiển dương tinh thần Thiền Tông của Tổ Bồ Đề Đạt Ma.

            Ô kìa!

            Người người đều có một sự thật bất khả tư nghì, đang sống hàng ngày đây mà bỏ quên. Thiền Tông chỉ thẳng cho người nhớ lại, nhận ra để sống vươn lên khỏi bùn lầy thế gian này.

Mạch sống chư Phật, Chư Tổ đang ở trong mỗi con người hiện tại đây, hãy mau phát huy ra, chớ để chôn vùi mãi.

Còn gì vui hơn khi nhận ra: À! Mình vẫn có mặt ở đây chưa từng thiếu vắng!

Mong rằng quyển sách này sẽ đem lại ít nhiều niềm vui chân thật cho người, chứ không là những trang chữ nghĩa chết.

 

       Trúc Lâm Yên Tử

   Mùa An Cư Ất Dậu 2005

     Kính ghi

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

Mục Lục

1. Lời đầu

2. Lời dẫn

3. Huyết Mạch Luận

4. Ngộ Tánh Luận

5. Phá Tướng Luận

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn