Tìm Sách

Giảng Luận >> Sự kiện quan trọng nhất trong đời người


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sự kiện quan trọng nhất trong đời người
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 68
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011989
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT

TRONG ĐỜI NGƯỜI

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2013

 

            Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi thể xác, hơi thở không còn, hơi ấm tiêu tan, đời sống chấm dứt gọi là chết, sự thật thể xác có chết nhưng tâm thức thì không mất.

            Khi hơi thở người bệnh không còn nữa nhưng không phải lúc đó tâm thức đã rời khỏi thể xác. Vậy sau khi người bệnh chấm dứt hơi thở. Bao lâu thì tâm thức rời khỏi thể xác? NHanh lắm là sau khi mới chết, chậm lắm là hai ngày. Trong thực tế trường hợp nhanh và chậm rất ít, xét chung là trong khoảng từ mười giờ tới mười hai giờ đồng hồ thần thức sẽ rời khỏi thể xác. Đôi khi, người bệnh đã chấm đứt hơi thở trong khoảng một vài ngày rồi đột nhiên sống lại. Việc đó do hai nguyên nhân: một là thần thức chưa rời khỏi thể xác, hai là thần thức đã rời nhưng nhập trở lại.

             Căn cứ trên thực tế đã xảy ra, vì thế chúng ta đối với việc lớn lâm chung ngàn vạn lần nên thận trọng. Người đời nhận thức sai lầm cho rằng người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt là chết, ngay đó bèn khám nghiệm tử thi, sự va chạm khiến người bệnh phải chịu vô vàn sự thống khổ. Nhân đây, quyển sách nhỏ này sẽ cung cấp các kiến thức thông thường khi lâm chung, để kêu gọi mọi người trong xã hội đối với việc trước và sau khi chết cần nên chú ý và làm cho đúng pháp.

            Nhân đây, quyển sách nhỏ này gióng lên những lời kêu gọi thống thiết: "Chết" là việc lớn nhất của đời người, chỉ có y cứ vào Phật pháp mới có được sự nhận thức chính xác, mới có được sự lợi ích triệt để đối với người chết. Các vị nhân sĩ nếu có chỗ nào hoài nghi nên thân cận các vị pháp sư để thưa hỏi, không những giải nghi mà còn nâng cao tầm nhận thức và kiên cố tín tâm. Sự việc có liên quan người chết chúng ta không thận trọng hay sao? Nay tôi đem các yếu điểm của việc trước và sau khi lâm chung xin biện giải một cách rõ ràng.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn