Tìm Sách

Tịnh Độ >> Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả : Tâm An
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 49
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 120100000012005
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HIỆN TIỀN TU HỌC NHƯ THẾ NÀO

MỚI ĐƯỢC TỰ TẠI VÃNG SINH

Pháp sư TỊNH KHÔNG

Tâm an DỊCH

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2011

 

Lời người dịch

            Cổ nhân có dạy: "Thuốc không quý tiện, lành bệnh là thuốc hay; pháp không luận thấp cao, hợp cơ là pháp diệu". Thật vậy, phương pháp Phật độ chúng sinh có vô lượng pháp môn, song không ngoài bốn phương pháp:

            1. Bằng khẩu thuyết - cụ thể như những lời Phật dạy trong kinh tạng.

            2. Bằng tướng hảo quang minh.

            3. Bằng vô lượng đức dụng thần thông.

            4. Bằng danh hiệu của các Ngài.

            Theo ngài Trí Giả đại sư, vị tổ thứ ba của Thiên Thai tông, trong bản sớ giải kinh Pháp Hoa thì niệm Phật là "tư duy về đức Phật". Với những người con Phật, tư duy về đức Phật là điều rất tự nhiên vì nhân cách vĩ đại của Ngài còn cao siêu hơn những gì Ngài dạy trong kinh điển. Và nhân cách đó là cả một nguồn đạo đức sống động do chính bản thân Ngài phô diễn. Nhân cách cao thượng của Phật được biểu hiện cụ thể qua những đức tính lớn như một trí tuệ lớn (đại trí), một tình thương lớn (đại bi), một sức mạnh lớn (đại hùng) và một ý chí lớn (đại lực). Là con Phật, ai trong chúng ta lại không mong muốn thành tựu những đặc tính cao cả của Ngài. Chúng tôi thiết nghĩ, muốn thành tựu được công hạnh như Ngài, không gì hơn là chúng ta phải thầm tưởng nhớ và niệm danh hiệu của Ngài.

            Nhận thấy bài giảng "Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh" của pháp sư Tịnh Không rất có giá trị đóng góp cho người tu Tịnh độ về việc tu học trong hiện tại như thế nào để thành tự được việc lớn tự tại vãng sinh. Là người sơ học với chút hiểu biết nhỏ bé về Hoa văn, chúng tôi đã mạo muội chuyển dịch bản tiếng Hoa nói trên sang tiếng Việt, với ước muốn đóng góp được phần nào vào công việc hoằng dương pháp môn niệm Phật tại bổn tự.

            Trong quá trình chuyển ngữ chắc không sao tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót, chúng tôi mong được sự chỉ dạy và bổ phuyết của chư tôn đức, những người có kinh nghiệm trong dịch thuật để bản dịch này được dần hoàn chỉnh. Xin thành kính tri ân.

TÍN (Lòng tin)

NGUYỆN (Ước muốn)

HẠNH (Thực hành)

Tâm An

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật