Tìm Sách

Giảng Luận >> Những pháp quán khiến tâm thanh tịnh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những pháp quán khiến tâm thanh tịnh
 • Tác giả : Thích Đạo Tuyên
 • Dịch giả : Trúc Lâm Phụng Hoàng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 143
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011952
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NHỮNG PHÁP QUÁN KHIẾN TÂM THANH TỊNH

Tác giả: THÍCH ĐẠO TUYÊN

(SƯ TỔ LUẬT TÔNG TRUNG QUỐC)

Việt dịch: Chư Tăng TV. TRÚC LÂM PHỤNG HOÀNG

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

HÀ NỘI - PL: 2552 - DL: 2008

 

LỜI TỰA

"Phật pháp là pháp khôngcố định", là thứ thuốc để trị tâm bệnh của chúng sinh, hành giả cần biết bệnh, dùng đúng thuốc, bệnh hết thuốc cũng không cần. 

Thế nên người tu theo Phật, phải tự biết mình chớ trèo cao coi chừng té đau, cũng chớ đừng lý Thượng thừa tự bào chữa tâm buông lung ô nhiễm của mình. Bởi lẽ học Phật không đúng theo thứ lớp, nói làm trái nhau, hạnh giải chẳng tương ưng, dối người thì có thể được nhưng chẳng thể tự dối mình, mỗi khi sinh tử đến mờ mịt chẳng biết lối đi, bị nghiệp thức lôi kéo, đọa trong ba đường ác. Thật đáng sợ thay!

"Tịnh Tâm Giới Quán Pháp" nếu dịch sát từng chữ là các pháp quán theo lời răn dạy của Sơ Tổ Đạo Tuyên để tâm được thanh tịnh. Chúng tôi tạm dịch gọn lại là "NHỮNG PHÁP QUÁN KHIẾN TÂM THANH TỊNH". Nội dung quyển sách là những lời chỉ dạy của Sơ Tổ, răn nhắc người mới vào đạo phải tu học thật căn bản chính chắn, để sau này trở thành người có đủ tài đức, gánh vác sứ mạng Như Lai, làm hưng thịnh Phật pháp, đền đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi.

Kinh A Hàm Đức Phật dạy, được làm thân người thật là khó, muốn gặp chánh pháp, tu hành đạt đến chỗ giải thoát càng khó hơn. Ai dám khẳng định tương lai mình sanh vào cõi lành, vì lúc lâm chung thần thức rối loạn chưa biết sẽ sanh về đâu? Hiện tại trong cuộc sống, chúng ta bị tâm cuồng loạn, thiện ác chi phối thì tương lai rất mờ mịt. Do vậy, phải cố gắng thực hành đầy đủ lời Phật dạy, để tạo thành công đức vô lậu giải thoát, đến khi lâm chung sẽ đủ sức làm chủ sinh tử.

Đây là quyển sách quý hiếm, được Tăng sĩ trong các Tùng lâm ngày xưa trân trọng đặt lên hàng đầu, lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay. Giá trị của quyển sách không thua kém những tác phẩm nổi tiếng như: Quy Sơn Cảnh Sách, Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo... Chẳng biết có phúc duyên gì, chúng tôi được đọc đến tác phẩm "Tịnh tâm giới quán pháp" này, lòng sung sướng như người nghèo gặp báu, kẻ đi trong đêm được ánh đuốc soi đường, mặc dầu có những điều đã được thấy nghe nhưng khi chúng tôi đọc đến vẫn cảm thấy mới mẻ, bởi vì lời lẽ nhẹ nhàng mà tha thiết, thực tiễn mà siêu nhiên. Như cha hiền trí tuệ sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng, đem hết tâm huyết cả một đời ân cần nhắn nhủ lại đàn con trước lúc đi xa.

Đọc xong quyển sách chúng tôi bỗng trào dâng cảm xúc, bởi tấm lòng của chư Tổ sao mà từ bi đến thế! Nhìn lại lòng mình sinh tâm hỗ thẹn, bởi vì quá khứ có những giây phút lỡ lầm, đọc sách này như được cha lành nâng đỡ, an ủi dìu dắt bước chân đi. Vì thế chúng tôi không ngại tài thô trí cạn phát tâm chuyển dịch sang Việt ngữ để cho các bạn gần xa tham khảo, từ đó có thể nếm pháp vị cam lồ của Sơ Tổ Luật Tông, đồng thời làm tư lương cho hành giả trên bước đường quay về phát minh bổn địa.

Vì là tác phẩm ở triều đại nhà Đường, lưu truyền đến nay đã hơn 1.331 năm (Đạo Tuyên viên tịch năm 667), cho nên trong khi chuyển ngữ, ít nhiều cũng mắc phải các lỗi lầm ngoài mong muốn, kính xin các bậc cao minh, chỉ giáo để dịch phẩm ngày càng được hoàn hảo hơn. Chúng con thành tâm tri ân.

                                                                           Đà Lạt đầu mùa An cư năm 2008

                                                                                                Kính bút.

ChưTăng TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

MỤC LỤC

- Lời Tựa

- Mở đầu

- Tiểu Sử Sơ Tổ Luật Tông THÍCH ĐẠO TUYÊN

- Những pháp quán khiến tâm thanh tịnh

- Ch. 1: Giải Thích Năm Chữ: "Tịnh Tâm Giới Quán Pháp"

- Ch. 2: Pháp Quán Về Cương Lĩnh Của Lời Tựa

- Ch. 3:Pháp quán về năm phương tiện ngăn dừng vọng tâm

- Ch. 4:Pháp quán so sánh tâm hạnh trong thời mạt pháp

- Ch. 5: Pháp quán về sáu nạn khiến tâm vui thích tu đạo

- Ch. 6: Pháp quán thế gian như mộng tu tập căn lành xuất thế                

- Ch. 7: Pháp quán về Tăng Ni phá giới chẳng chịu tu pháp xuất thế

- Ch. 8:Pháp quán về Ngài Hiện Oai Nghi trong khởi tà mạng

- Ch. 9: Pháp quán chấp tướng giả hiền dối Phật

- Ch. 10: Pháp quán dối trời, sợ người, chỗ kín tạo tội

- Ch. 11:Pháp quán mười tật xấu của người nữ thật tâm chán lìa được giải thoát

- Ch. 12: Pháp quán tứ sự đàn việt từ khó khổ làm ra

- Ch. 13: Pháp quán luân hồi sáu đường chịu quả báo vô cùng

- Ch. 14: Pháp quán người trí bất động trước tám gió

- Ch. 15: Pháp quán về khổ não lỗi lầm của thân tâm

- Ch. 16:Pháp quán giả hiền khoe danh, ngoài miệng thanh tịnh

- Ch. 17: Pháp quán chúng sanh chấp trước y báo chánh báo

- Ch. 18: Pháp quán phiền não và kiết sử

- Ch. 19:Pháp quán mười tám giới do duyên giả hợp sanh ra

- Ch. 20: Pháp quán tu tập giả tưởng An Na Ban Na

- Ch. 21: Pháp quán thiện ác hỗ tương nhau

- Ch. 22: Pháp quán nhân quả thiện ác trong sáu đường

- Ch. 23: Hành giả khéo giữ tài sản giới luật ngăn ngừa giặc cướp sáu trần

- Ch. 24: Pháp quán thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế

- Ch. 25: Pháp quán về tâm hạnh của người già xuất gia

- Ch. 26: Pháp quán phát tâm bồ đề

- Ch. 27:Pháp quán giáo hóa chúng sanh

- Ch. 28: Pháp quán Phật tánh chẳng phải một - hai, chẳng phải có - không, khế hợp trung đạo, chẳng chấp khoảng giữa

- Ch. 29: Pháp quán trí sai biệt, ruộng phước chẳng đồng

- Ch. 30:Pháp quán trong tâm tu hành miên mật ân cần nhắc nhở, siêng năng giữ gìn

- Lời bạt tái bản lại sách Những Pháp Quán Khiến Tâm Thanh Tịnh

- Giáo pháp hưng thịnh sáng rực một đời

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Tịnh Độ chánh tông
Tịnh Độ chánh tông
Thanh Tịnh Đạo
Thanh Tịnh Đạo
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Lời pháp vàng ngọc
Lời pháp vàng ngọc
Lược giải kinh Pháp Hoa
Lược giải kinh Pháp Hoa
Chiến Thắng Ác Ma
Chiến Thắng Ác Ma
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Pháp lạc
Pháp lạc