Tìm Sách

Giảng Luận >> Chứng Đạo ca giảng luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chứng Đạo ca giảng luận
 • Tác giả : Huyền Giác
 • Dịch giả : Thích Thông Phương
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 388
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011921
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG LUẬN

Tác giả  : Thiền Sư HUYỀN GIÁC

           Dịch giảng: THÍCH THÔNG PHƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lời Đầu Sách

CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG LUẬN là tập sách được ghi lại những lời giảng của chúng tôi về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác, đời Đường. Đây là kỳ giảng cho Tăng chúng tại thiền viện Trúc Lâm năm 2008. Lời ca này đã vượt thời gian để đến với chúng ta trong thế kỷ XXI này.

Đọc kỹ Lời Ca Chứng Đạo này, chúng ta thấy rõ, quả thực trong đây đã ẩn chứa một kinh nghiệm siêu thoát, một nội tâm sáng ngời vượt qua cả chữ nghĩa.

Quân bất kiến!

Anh thấy chăng!

            Mở đầu Thiền sư Huyền Giác đưa người đọc nhảy vào ngay đầu nguồn chứng đạo.

            Nếu anh chưa nhận kịp thì Sư lại nhắc thêm:

                        Bất ly đương xứ thường trạm nhiên

                        Mích tức tri quân bất khả kiến.

                                                ***

                        Chẳng lìa trước mắt thường lặng trong

                        Còn tìm tức biết anh mờ mịt.

            Dường như luôn luôn lúc nào Sư cũng có mặt ngay chỗ đó, và nói là nói thẳng với con người đang hiện hữu đây, không phải qua khái niệm.

            Bằng chỗ thấy chân thật của chính mình mà nói ra, Sư có đủ niềm tin kiên cố, xác quyết không nghi ngờ.

                        Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt

                        Chúng ma bất năng hoại chân thuyết

                        Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ

                        Thùy kiến đường lang năng cự triệt.

                                                   ***

                        Nhật dù lạnh, nguyệt dù nóng

                        Lời chân thật ma nào phá hỏng

                        Xe voi ngạo nghễ cứ tiến lên

                        Mặc sức bọ trời theo ngăn chống.

            Và cuối cùng Sư kết thúc lại bằng lời chân thành cảnh tỉnh cho người học.

                        Mạc tương quản kiến báng thương thương

                        Vị liễu ngô kim vị quân quyết.

                                                ***

                        Chớ dòm trong ống mỉa trời xanh

                        Chưa tỏ vì anh Ta giải rõ.

            Là nhắc cho người học phải vượt qua cái ngã kiến nhỏ hẹp này, mở con mắt Tuệ kia mà có cái nhìn thênh thang, rộng lớn, và mới cảm thông được những lẽ thật Sư đã trình bày trong đây.

            Với chút ít kinh nghiệm tự thân, chúng tôi xin được chia sẻ cùng những ai hữu duyên, mong rằng sẽ nhận được ít nhiều niềm vui trở về nguồn chân, để tin chắc rằng "Việc Lớn Này" chính mình cũng có phần.

            Với công đức pháp thí này nguyện chia đều cho tất cả.

 

   Thiền Viện Trúc Lâm

Mùa Xuân Kỷ Sửu - 2009

         THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

MỤC LỤC

1. Lời Đầu Sách

2. Lời Dẫn

3. Lược Truyện Thiền Sư Huyền Giác

4. Phần Giảng Luận

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn