Tìm Sách

Giảng Luận >> Đức Phật Của Chúng Ta

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đức Phật Của Chúng Ta
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 342
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009694
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Thưa

Tập sách nhỏ này là một sưu tập mới nữa của chúng tôi là hàng Tăng chúng, học trò và Môn đồ đệ tử của Hòa thượng thượng Minh hạ Châu - Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh - trong dự định sưu tập lại tất cả các bài giảng, bài viết của Hòa thượng mà một số đã được đăng rải rác trên các tạp chí Phật giáo từ gần 50 năm qua.

"Đức Phật của chúng ta" là một đề tài thuyết giảng của Hòa thượng vào năm 1988 tại Thiền viện Vạn Hạnh, được dùng làm tựa đề cho tập sách. Nội dung tập sách chủ yếu đề cập đến Đức Phật Lịch sử và giáo lý của Ngài. Chúng tôi cũng mong tập sách phản ánh một vài nét về Hòa thượng Giáo thọ sư, ân sư và Bổn sư của chúng tôi, gọi là chút ấm lòng cho những Tăng Ni Phật tử thường tôn kính, thân cận Ngài. Người đọc sẽ như nghe được lời giảng của Hòa thượng bên tai, hình dung được công việc nghiên cứu, tu học của Ngài qua những bài dịch, bài viết trên báo Liên Hoa, hình dung được những bước chân Ngài từ 50 năm trước trong một lần chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ, khởi đầu những năm tu học xa quê hương.

Phần giáo lý của Đức Phật được Hòa thượng trình bày một cách giản dị, trong sáng, nhẹ nhàng qua những trích dịch lời Phật dạy trong một số kinh, đặc biệt qua việc trích dịch, sắp xếp và giảng giải khoảng 190 câu kinh Pháp Cú.

Sau cùng, phần phụ lục, chúng tôi trích lại từ báo Liên Hoa hai bức thư của Hòa thượng gửi cho chư Thượng tọa, Đại đức, Học Tăng và cho Phật tử Việt Nam vào năm 1962 và bài cảm nhận ngắn về Hòa thượng của Cố Hòa thượng Thích Thiện Châu.

Được Hòa thượng cho phép thực hiện và phổ biến tập sách này, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Xin trân trọng giới thiệu cùng chư độc giả .

Thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Hạ, ất Dậu

PL.2549 - DL.2005

Tăng chúng và Môn đồ đệ tử của

Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo