Tìm Sách

Giảng Luận >> Những Gì Đức Phật Đã Dạy

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những Gì Đức Phật Đã Dạy
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 374
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009700
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 

 

Lời thưa

Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi, thượng Minh hạ Châu, nay đã bước qua tuổi 90. Suốt 70 năm qua, Ngài không ngừng đóng góp vào sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam với hàng chục ngàn trang Kinh nguyên bản Phụ được dịch sang tiếng Việt, hàng chục tác phẩm nghiên cứu, dịch thuật, giảng giải Phật học đã được in ấn phát hành; với việc thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là những cơ sở Phật giáo phù hợp với thời đại mới; với những khóa thuyết giảng Phật học, thực tập Thiền đình đều đặn trong nhiều chục năm qua. Hàng môn đồ chúng tôi may mắn được Hòa thượng tận tâm dạy dỗ, vô cùng trân quý Pháp ngữ của Ngài, lại được đông đảo Tăng Ni Phật tử khích lệ, nên có tâm nguyện sưu tập và phổ biến tất cả các bài viết, bài giảng của Ngài, ngoài các tác phẩm của Ngài đã được in ấn.

"Những gì Đức Phật đã dạy" là tập thứ 8 trong nỗ lực sưu tập của  chúng tôi. Tập sách này gồm 3 phần:

Phần một: Pháp được giảng, gồm 8 bài diễn văn, thuyết giảng được đọc trong các buổi lễ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Từ. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Thiền viện Vạn Hạnh từ năm 1990 đến năm 2006.

Phần hai: Những gì Đức Phật đã dạy, là bản dịch từ nguyên tác Anh ngữ "What The Buddha Taught" của Walpola Rahula mà Hòa thượng dùng để giảng dạy cho Tăng Ni và Phật tử trong mùa Vu Lan PL. 2524 (1980) tại Thiền viện Vạn Hạnh. Tác phẩm trình bày giáo lý của Đức Thế Tôn một cách cơ bản, trong sáng, mạch lạc, rất cần thiết cho người học Phật.

Phần ba: Thầy chúng tôi, gồm những bài viết về cuộc đời, hành trạng của Bổn sư của Ngài là Đức Tăng Thống thượng Tịnh hạ Khiết. Đặc biệt, ờ đây Hòa thượng đã trích dẫn nhiều tài liệu liên quan đến cuộc đấu tranh năm 1963 chông chính sách kỳ thị Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diễm tại miền Nam Việt Nam do Đức Tăng Thông lãnh đạo. Phần này có thể được xem là những sử liệu quý giá, xác thực của Phật giáo trong cao trào đâu tranh của nhân dân cả nước đòi thông nhất, độc lập, tự do thời bây giờ.

Mong sao tập sách nhỏ này tạo phần lợi lạc cho độc giả, đáp ứng nguyện vọng Hoàng pháp lợi sánh của Hòa thượng Bổn sư chúng tôi.

Thiền viện Vạn Hạnh,
Trọng Hạ Dinh Hợi (2007), PL. 2551
Môn đồ Đệ tử Xuất gia và tại gia

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo