Tìm Sách

Giảng Luận >> 43 Công án của Trần Thái Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 43 Công án của Trần Thái Tông
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 24
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1968
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư 
Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài 
cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng 
thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng 
Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản 
dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác g iả Nhất 
Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn 
Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Tín Tâm Minh giảng giải
Tín Tâm Minh giảng giải
Lăng già đại thừa kinh
Lăng già đại thừa kinh
Giải thoát trong lòng tay
Giải thoát trong lòng tay
Nguồn mạch tâm linh
Nguồn mạch tâm linh
Tìm vào thực tại
Tìm vào thực tại
A Nan vấn Phật sự cát hung
A Nan vấn Phật sự cát hung
Mười hạnh Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm
Mười hạnh Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm
30 bài thuyết pháp
30 bài thuyết pháp
Công đức phóng sanh
Công đức phóng sanh
Văn phát nguyện sám hối
Văn phát nguyện sám hối
Học vi nhân sư hành vi thế phạm
Học vi nhân sư hành vi thế phạm
Chứng Đạo ca giảng luận
Chứng Đạo ca giảng luận