Tìm Sách

Giảng Luận >> An Lạc Từng Bước Chân

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : An Lạc Từng Bước Chân
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 89
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Phần I: Hơi thở ý thức, hơi thở mầu nhiệm  ...............................................  5
Hai mươi bốn giờ tinh khôi  .......................................................................  5
Hoa Bồ Công Anh mỉm cười cho tôi  .........................................................  6
Hơi thở ý thức  .............................................................................................  7
Hiện tại: giây phút nhiệm mầu  ..................................................................  8
Bớt suy nghĩ lại............................................................................................  9
Nuôi dưỡng chánh niệm trong từng phút giây  .....................................  10
Ngồi đâu cũng là ngồi thiền  ....................................................................  12
Thiền tọa  ....................................................................................................  13
Chuông chánh niệm..................................................................................  14
Chiếc bánh thời thơ ấu  .............................................................................  15
Bí tích Thánh Thể  ......................................................................................  16
Ăn cơm chánh niệm  ..................................................................................  16
Rửa chén  ....................................................................................................  18
Thiền hành  .................................................................................................  19
Thiền điện thoại  ........................................................................................  21
Thiền lái xe  .................................................................................................  22
Quay về một mối.......................................................................................  25
Cắt cỏ và thở  ..............................................................................................  26
Vô nguyện  ..................................................................................................  26
Đời sống là một tác phẩm nghệ thuật  .....................................................  28
Hy vọng trông chờ đôi khi là một trở ngại  ............................................  29
Bông hoa và nụ cười ngài Ca Diếp  ..........................................................  30
Phòng thở  ...................................................................................................  32
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục  ...................................................................  34
Phần II: Chuyển hóa và trị liệu  ..................................................................  35
Dòng sông cảm thọ  ...................................................................................  35
Không cắt bỏ  ..............................................................................................  36
Chuyển hóa những cảm thọ ....................................................................  36
Ý thức về cái giận  ......................................................................................  39
Đập gối để trút cái giận  ............................................................................  40
Đi thiền hành khi đang giận  ....................................................................  41
Luộc khoai  .................................................................................................  42 3 | M ụ c l ụ c
Nguồn gốc của cái giận  ............................................................................  43
Nội kết  ........................................................................................................  44
Sống chung hòa hợp  .................................................................................  46
Bàn tay của bạn  .........................................................................................  46
Cha mẹ  .......................................................................................................  47
Giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt  ..........................................  49
Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm  ..........................................................  51
Trách móc không giúp được gì ...............................................................  52
Hiểu và thương  .........................................................................................  53
Tình thương chân thật  ..............................................................................  53
Từ bi quán  ..................................................................................................  54
Thiền ôm  ....................................................................................................  56
Đầu tư vào tăng thân  ................................................................................  57
Cháu chắt là niềm vui của ông bà  ...........................................................  58
Tăng thân tu học  .......................................................................................  58
Đạo Phật đi vào cuộc đời  .........................................................................  59
Phần III: An lạc từng bước chân  ................................................................  61
Tương tức...................................................................................................  61
Hoa và rác  ..................................................................................................  62
Vững chãi thảnh thơi  ................................................................................  63
Tinh thần bất nhị  .......................................................................................  64
Chữa trị những vết thương chiến tranh  .................................................  65
Trái tim mặt trời  ........................................................................................  67
Nhìn sâu  .....................................................................................................  67
Nghệ thuật sống tỉnh thức  .......................................................................  68
Nuôi dưỡng chánh niệm  ..........................................................................  70
Bức thư tình  ...............................................................................................  71
Bổn phận người công dân  ........................................................................  72
Bảo vệ thân tâm là giữ gìn sinh môi một cách rộng lớn  .......................  73
Nguồn gốc chiến tranh  .............................................................................  73
Câu chuyện chiếc lá  ..................................................................................  76
Chúng ta cùng một nhân thể  ...................................................................  77
Hòa giải  ......................................................................................................  78
Hãy gọi đúng tên tôi  .................................................................................  79
Khổ đau là chất liệu nuôi dưỡng tình thương  .......................................  82
Tình thương qua hành động  ....................................................................  83 4 | M ụ c l ụ c
Mười bốn giới Tiếp Hiện  ..........................................................................  83
Câu chuyện của dòng sông  ......................................................................  86
Xây dựng thế kỷ thứ hai mươi mốt.........................................................  88

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo