Tìm Sách

Giảng Luận >> Cho Đất Nước Đi Lên

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cho Đất Nước Đi Lên
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 269
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Cùng bạn đọc  ........................................................................................................  5
Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức  ...................................  7
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận  ......................................................................  9
Đạo Bụt đi vào cuộc đời  .............................................................................  12
Tại sao dùng chữ đạo Bụt?  ........................................................................  14
Là hoa tươi mát - Là núi vững vàng  ........................................................  15
Hiện tại đẹp tuyệt vời  ................................................................................  17
Mỗi hơi thở một nụ cười  ............................................................................  20
Sơ tổ của thiền tông Việt Nam  ..................................................................  23
Sen nở tự vườn tâm  ....................................................................................  25
Bài pháp Vô Sinh Bất Diệt  .........................................................................  26
Có không còn mất chẳng băn khoăn  ........................................................  29
Bàn tay mẹ trong bàn tay con....................................................................  31
Vấn đáp  ........................................................................................................  33
Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu  ........................................................  45
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh  ...............................................................  47
Liễu biếc phất bày muôn thế giới  .............................................................  49
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây  .............................................................  52
Sen hồng nở hé vạn lâu đài  .......................................................................  55
Đứng yên trên sóng sạch trần ai  ...............................................................  58
Hào quang quét sạch buổi nguy tai  .........................................................  62
Vấn Đáp  .......................................................................................................  64
Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp  ......................  78
Con cái ở đâu thì ông bà ở đó  ...................................................................  80
Những con ma đói của thời đại  ................................................................  81
Tu tập để làm gì?  ........................................................................................  83
Làm chính trị cũng tu được  .......................................................................  85
Tiếp nối và trao truyền. .............................................................................  87
Chuyển hóa .................................................................................................  89
Tuệ giác của đạo Phật  ................................................................................  91
Sám pháp địa xúc .......................................................................................  93
Hiện đại hóa Đạo Phật  ...............................................................................  95
Cái một được làm bằng cái tất cả  ...........................................................  100 3 | M ụ c l ụ c
Chúng ta có thể làm được gì?  .................................................................  101
Đóng góp của đạo Phật  ............................................................................  103
Vấn Đáp  .....................................................................................................  104
Kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên với tuệ giác đạo Bụt  .....................  114
Nhìn bằng con mắt vô tướng.  .................................................................  118
Tiếp xúc với tổ tiên và các thế hệ tương lai  ...........................................  120
Chuyển rác thành hoa  ..............................................................................  123
Chiều hướng tâm linh đạo đức  ...............................................................  125
Tưới tẩm hạt giống của thương yêu ......................................................  126
Mình là sự tiếp nối của cha mẹ  ...............................................................  128
Thực tập lắng nghe và ái ngữ.  ................................................................  129
Vấn Đáp  .....................................................................................................  131
Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại  ..............................................  150
Tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể  ........................................  151
Lời cầu nguyện..........................................................................................  157
Tịnh Độ ngay bây giờ và ở đây  ...............................................................  158
Tri giác sai lầm  ..........................................................................................  160
Thực tập lắng nghe và ái ngữ  .................................................................  162
Đạo Phật ứng dụng trong đời sống hàng ngày  ....................................  165
Chiều hướng tâm linh đạo đức  ...............................................................  170
Vấn Đáp  .....................................................................................................  174
Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh  ..............................................  188
Thiền là sự sống  ........................................................................................  191
Sống tỉnh thức trong từng phút giây  .....................................................  192
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc  ................................................  195
Có mặt cho người thương  .......................................................................  197
Năm giới của đạo Phật và Manifesto 2000  ............................................  200
Năng lượng của chánh niệm  ...................................................................  201
Tháo gỡ tri giác sai lầm  ............................................................................  207
Em không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện  .........................................  209
Nối lại truyền thông  .................................................................................  212
Đạo Phật đã trở thành chất liệu văn hóa của con người Việt Nam  ...  213
Xây dựng tình huynh đệ  ..........................................................................  214
Chiều hướng đạo đức, tâm linh  ..............................................................  217
Vấn Đáp  .....................................................................................................  2194 | M ụ c l ụ c
Ước hẹn với sự sống mầu nhiệm  ...................................................................  233
Hiện Pháp Lạc Trú  ....................................................................................  234
Đạo của tuệ giác  ........................................................................................  236
An trú trong giây phút hiện tại  ...............................................................  239
Thực tập chánh niệm  ................................................................................  242
Tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong ta và quanh ta...............................  245
Duy Tâm Tịnh Độ  .....................................................................................  249
An lạc từng bước chân  .............................................................................  252
Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương  .................................................  256
Vấn Đáp  .....................................................................................................  258

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo