Tìm Sách

Giảng Luận >> Con Đường Chuyển Hóa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Con Đường Chuyển Hóa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 125
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (Tụng bản I)  ................................................  4
Chút ít lịch sử......................................................................................................  20
Đại ý, tên kinh và nội dung  ..............................................................................  24
Đại ý kinh  .........................................................................................................  24
Về tên kinh  .......................................................................................................  24
Phân tích nội dung kinh  .................................................................................  25
Phương pháp hành trì  .......................................................................................  27
Quán chiếu thân thể  .......................................................................................  27
Bài tập 1: Thở có ý thức  ....................................................................................  28
Bài tập 2: Theo dõi hơi thở trong suốt chiều dài của nó.............................  30
Bài tập 3: Hợp nhất thân và tâm lại thành một toàn thể có hoà điệu  ......  31
Bài tập 4: Dùng hơi thở để thực hiện sự an tịnh trong toàn thân  .............  33
Bài tập 5: Quán chiếu để có ý thức về những tư thế của cơ thể................  35
Bài tập 6: Quán chiếu để có ý thức về những động tác của cơ thể...........  36
Bài tập 7: Tiếp xúc sâu sắc hơn nữa với cơ thể  ............................................  37
Bài tập 8: Những liên hệ duyên sinh giữa cơ thể và vạn hữu vũ trụ  ......  39
Bài tập 9: Tính cách vô thường và chắc chắn phải tàn hoại của cơ thể  ...  40
Bài tập 10: Tạo ra sự thoải mái và an lạc trong thân tâm để chữa trị  ......  47
Bài tập 11: Tiếp xúc và nhận diện những cảm giác.....................................  50
Quán chiếu cảm thọ  ........................................................................................  52
Bài tập 12: Gốc rễ và bản chất của những cảm thọ  .....................................  52
Quán chiếu tâm ý  ............................................................................................  58
Bài tập 13: Quán chiếu về tâm hành tham dục  ............................................  59
Bài tập 14: Quán chiếu về cái giận  .................................................................  61
Bài tập 15: Từ bi quán  .......................................................................................  67
Quán niệm đối tượng tâm ý  ..........................................................................  73
Bài tập 16: Đối trị nhận thức sai lầm  ..............................................................  73
Bài tập 17: Sự phát sinh, tồn tại và chuyển hoá của những nội kết  .........  78
Bài tập 18: Tiếp xúc, chuyển hoá những nội kết bị chôn vùi và đè nén  ..  80
Bài tập 19: Đối trị mặc cảm tội lỗi và sự sợ hãi  ............................................  85
Bài tập 20: Gieo trồng, tưới tẩm những hạt giống an lạc  giải thoát  .........  873 | Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm  (Tụng bản I)
Những nguyên tắc làm căn bản cho phép hành trì Kinh Bốn Lãnh Vực 
Quán Niệm  ..........................................................................................................  92
01. Pháp là tâm  ................................................................................................  92
02. Quán chiếu là trở thành một với đối tượng quán chiếu  ......................  93
03. Chân tâm cùng một thể với vọng tâm ...................................................  94
04. Con đường Từ hoà  ....................................................................................  96
05. Quán chiếu không phải là nhồi sọ  ..........................................................  99
Đối chiếu sơ lược các tụng bản  ......................................................................  101
01. Về phần thứ nhất của kinh  ....................................................................  102
02. Về phần thứ hai của kinh  .......................................................................  104
03. Về phần thứ ba của kinh  ........................................................................  106
04. Về phần thứ tư của kinh  ........................................................................  107
05. Về phần thứ năm của kinh  ....................................................................  107
06. Về phần thứ sáu của kinh  ......................................................................  108
Kinh Niệm Xứ (Tụng bản II)..........................................................................  109
Kinh Con Đường Vào Duy Nhất (Tụng bản III)  ........................................  119 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo