Tìm Sách

Giảng Luận >> Quan Âm Thị Kính

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quan Âm Thị Kính
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 41
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con ai đem bỏ chùa này? ............................................................................. 3
Tủi hồng thẹn phấn ...................................................................................... 7
Bước tới thảnh thơi ..................................................................................... 10
Cơn mê ......................................................................................................... 13
Nỗi oan đã muốn vạch trời kêu lên .......................................................... 19
Mài Gươm trí tuệ ........................................................................................ 22
Trái tim Kim Cương ................................................................................... 27
Đại nguyện ................................................................................................... 32
Trái tim có mặt ............................................................................................ 36
Bồ Tát hiện thân .......................................................................................... 38

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo