Tìm Sách

Tịnh Độ >> Thiết Lập Tịnh Độ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiết Lập Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Bụt tại mười phương ........................................................................................... 3
Tịnh nhiễm do tâm .............................................................................................. 7
Khổ vui tương tức .............................................................................................. 14
Diệu dụng pháp thân ........................................................................................ 25
Tích môn bản môn ............................................................................................. 30
Đạo tràng lý tưởng............................................................................................. 34
Gió chim thuyết pháp ....................................................................................... 41
Tạo lập Tịnh Độ .................................................................................................. 48
Nắm lấy danh hiệu ............................................................................................ 53
Đã về đã tới ......................................................................................................... 63
Hoa sen chín phẩm ............................................................................................ 69
Thiền tịnh không hai ......................................................................................... 77
Gạn đục khơi trong ............................................................................................ 83
Ba nguồn năng lượng ........................................................................................ 95
Kinh A Di Đà ...................................................................................................... 97

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật