Tìm Sách

Tịnh Độ >> Thiết Lập Tịnh Độ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiết Lập Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Bụt tại mười phương ........................................................................................... 3
Tịnh nhiễm do tâm .............................................................................................. 7
Khổ vui tương tức .............................................................................................. 14
Diệu dụng pháp thân ........................................................................................ 25
Tích môn bản môn ............................................................................................. 30
Đạo tràng lý tưởng............................................................................................. 34
Gió chim thuyết pháp ....................................................................................... 41
Tạo lập Tịnh Độ .................................................................................................. 48
Nắm lấy danh hiệu ............................................................................................ 53
Đã về đã tới ......................................................................................................... 63
Hoa sen chín phẩm ............................................................................................ 69
Thiền tịnh không hai ......................................................................................... 77
Gạn đục khơi trong ............................................................................................ 83
Ba nguồn năng lượng ........................................................................................ 95
Kinh A Di Đà ...................................................................................................... 97

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Xương minh Tịnh Độ
Xương minh Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật chỉ nam
Niệm Phật chỉ nam
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Đường về cực lạc
Đường về cực lạc
Cực lạc du lãm ký
Cực lạc du lãm ký
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Khuyên người niệm Phật
Khuyên người niệm Phật
Liên Trì Cảnh Sách
Liên Trì Cảnh Sách