Tìm Sách

Tịnh Độ >> Thiết Lập Tịnh Độ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiết Lập Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Bụt tại mười phương ........................................................................................... 3
Tịnh nhiễm do tâm .............................................................................................. 7
Khổ vui tương tức .............................................................................................. 14
Diệu dụng pháp thân ........................................................................................ 25
Tích môn bản môn ............................................................................................. 30
Đạo tràng lý tưởng............................................................................................. 34
Gió chim thuyết pháp ....................................................................................... 41
Tạo lập Tịnh Độ .................................................................................................. 48
Nắm lấy danh hiệu ............................................................................................ 53
Đã về đã tới ......................................................................................................... 63
Hoa sen chín phẩm ............................................................................................ 69
Thiền tịnh không hai ......................................................................................... 77
Gạn đục khơi trong ............................................................................................ 83
Ba nguồn năng lượng ........................................................................................ 95
Kinh A Di Đà ...................................................................................................... 97

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Di Đà hợp giải
Di Đà hợp giải
Khóa Tu Phật Thất
Khóa Tu Phật Thất
Tịnh độ tam kinh
Tịnh độ tam kinh
Công đức niệm Phật
Công đức niệm Phật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Sám nguyện Tịnh Độ
Sám nguyện Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Tư Tưởng Kinh A Di Đà
Tư Tưởng Kinh A Di Đà