Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
 • Tác giả : Tỳ kheo Hộ Pháp
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 670
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000004803
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU PHÁP HÀNH  THIỀN TUỆ

VIPASSANÃPARIYESANÃ

DHAMMARAKKHITA BHIKKHU

Tỳ khưu HỘ PHÁP

       NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2000

 

LỜI THÔNG CẢM

  Quyển "Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ" nầy, bần Sư đã cố gắng biên soạn rất công phu, thận trọng nhất về những danh từ Pàli. Rất tiếc bần Sư không trực tiếp xem bản in, nên đã xảy ra nhiều chỗ sai sót thật đáng tiếc ngoài ý muốn của bần Sư.

          Chính vì thế, bần Sư mong quý liệt vị thông cảm khi đọc, nghiên cứu phát hiện chỗ nào sai sót, xin quý vị hoan hỷ thông báo cho bần Sư được biết, để lần tái bản sau sẽ sửa chữa cho được hoàn thiện hơn. Bần Sư xin chân thành cảm ơn.

 

              Chân thành

Dhammarakkhita Bhikkhu

        (Tỳ khưu Hộ Pháp)

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I

          BẮT ĐẦU VÀ CUỐI CÙNG CỦA PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ

          SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT GOTAMA

          Kinh chuyển Pháp Luân

          SỰ THẬT CHÂN LÝ

PHẦN II - PHÁP HÀNH

          PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH

          PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ

          PHÁP HÀNH TỨ NIỆM XỨ

KẾT QUẢ CỦA PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ

NHỮNG PHÁP NÊN BIẾT

ĐOẠN KẾT

Lời Phát Nguyện

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Chánh kiến và Nghiệp
Chánh kiến và Nghiệp
Bố thí độ
Bố thí độ
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Trì giới độ
Trì giới độ