Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
 • Tác giả : Nguyễn Đắc Xuân
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 415
 • Nhà xuất bản : Thuận Hóa-Huế
 • Năm xuất bản : 207
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008054
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tên sách: Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

ĐI TÌM DẤU TÍCH

CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG

SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG

NGUYỄN ĐẮC XUÂN

NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA

HUẾ - 2007

 

Mục Lục

Cung điện Đan Dương

-Sơn Lăng của Hoàng đế Quang Trung

Nguyễn Đắc Xuân

 

PHẦN MỘT

(Nghiên cứu)

Cung điện Đan Dương

-Sơn Lăng của Hoàng đế Quang Trung

Chương mở đầu

Chương Một: Những sự kiện của một khúc quanh lịch sử

Chương Hai: Cung điện Đan Dương thời Quang Trung

Chương Ba: Lăng Đan Dương cùng ở phía nam Kinh thành Huế và gần chùa Thiền Lâm

Chương Bốn: Chùa Thiền Lâm chồng chất những bí ẩn

Chương Năm: Phủ Dương Xuân mất tích

Chương Sáu: Đi tìm dấu tích Phủ Dương Xuân

Chương Kết: Phủ Dương Xuân tiền thân của Cung điện Đan Dương

PHẦN HAI

(Tài liệu - nghiên cứu phụ đính Phần một)

PHẦN BA

(Dư luận và Trao đổi)

- Ý kiến một số nhà khoa học và văn nghệ sĩ

- Ý kiến bạn đọc qua E-mail

- Ý kiến bạn đọc qua Báo điện tử

- Ý kiến bạn đọc qua Báo viết

Trao đổi

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Tôn giáo khái niệm và lịch sử
Tôn giáo khái niệm và lịch sử
Tài liệu nghiên cứu và diễn giảng
Tài liệu nghiên cứu và diễn giảng
Nghiên cứu nguồn gốc Duy Thức Học
Nghiên cứu nguồn gốc Duy Thức Học
Thức thứ tám
Thức thứ tám
Tuyển tập các bài sám văn
Tuyển tập các bài sám văn
Pháp Hoa huyền nghĩa
Pháp Hoa huyền nghĩa
Cảm Xạ học & Đời sống
Cảm Xạ học & Đời sống
Những Yếu Tố căn bản để Sống Thanh Thản & Nhẹ Nhàng
Những Yếu Tố căn bản để Sống Thanh Thản & Nhẹ Nhàng
Muôn dặm không mây
Muôn dặm không mây
Ki tô giáo kế hoạch cải đạo Á Châu
Ki tô giáo kế hoạch cải đạo Á Châu
Tại Sao Tôi Bỏ Giáo Điều Công Giáo
Tại Sao Tôi Bỏ Giáo Điều Công Giáo
Ngày lễ hội truyền thống
Ngày lễ hội truyền thống