Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
 • Tác giả : Nguyễn Đắc Xuân
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 415
 • Nhà xuất bản : Thuận Hóa-Huế
 • Năm xuất bản : 207
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008054
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tên sách: Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

ĐI TÌM DẤU TÍCH

CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG

SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG

NGUYỄN ĐẮC XUÂN

NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA

HUẾ - 2007

 

Mục Lục

Cung điện Đan Dương

-Sơn Lăng của Hoàng đế Quang Trung

Nguyễn Đắc Xuân

 

PHẦN MỘT

(Nghiên cứu)

Cung điện Đan Dương

-Sơn Lăng của Hoàng đế Quang Trung

Chương mở đầu

Chương Một: Những sự kiện của một khúc quanh lịch sử

Chương Hai: Cung điện Đan Dương thời Quang Trung

Chương Ba: Lăng Đan Dương cùng ở phía nam Kinh thành Huế và gần chùa Thiền Lâm

Chương Bốn: Chùa Thiền Lâm chồng chất những bí ẩn

Chương Năm: Phủ Dương Xuân mất tích

Chương Sáu: Đi tìm dấu tích Phủ Dương Xuân

Chương Kết: Phủ Dương Xuân tiền thân của Cung điện Đan Dương

PHẦN HAI

(Tài liệu - nghiên cứu phụ đính Phần một)

PHẦN BA

(Dư luận và Trao đổi)

- Ý kiến một số nhà khoa học và văn nghệ sĩ

- Ý kiến bạn đọc qua E-mail

- Ý kiến bạn đọc qua Báo điện tử

- Ý kiến bạn đọc qua Báo viết

Trao đổi

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật giáo dưới mắt các nhà trí thức
Phật giáo dưới mắt các nhà trí thức
Giáo trình Phật Học
Giáo trình Phật Học
Tìm hiểu Phật giáo
Tìm hiểu Phật giáo
Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký
Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký
Nghiên cứu Phật giáo Tây Vực
Nghiên cứu Phật giáo Tây Vực
Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ
Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ
Thơ Nguyễn Văn Tường 1824 -1886
Thơ Nguyễn Văn Tường 1824 -1886
Ra Khỏi Bóng Tối
Ra Khỏi Bóng Tối
Phật giáo nhập thế và phát triển
Phật giáo nhập thế và phát triển
Giáo dục Phật Giáo Sự Kế Thừa và Phát Huy
Giáo dục Phật Giáo Sự Kế Thừa và Phát Huy
Đạo Phật và thế gian
Đạo Phật và thế gian
Công Giáo Huyền Thoại và Tội Ác
Công Giáo Huyền Thoại và Tội Ác