Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lâm tế ngữ lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lâm tế ngữ lục
 • Tác giả : Eido T. Shimano
 • Dịch giả : Thích Nữ Thuần Bạch
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 287
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12100000012400
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lâm tế ngữ lục- The Sayings of Zen Master Ling Yixuan

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Quyển Lâm Tế Ngữ Lục song ngữ này được soạn thảo cho lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật. Đây là một phần việc trong chương trình giới thiệu những bản dịch hiện nay về văn bản Thiền cổ điển.

Tôi xin chân thành cảm tạ dịch giả Eido T. Shimano đã hoan hỷ cho phép sử dụng bản dịch Anh ngữ The Book of Rinzai (Zen Studies Society Press, 2005) của ông từ nguyên văn chữ Hán.

Bản dịch Việt ngữ tôi xin phép được sử dụng của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ. Tôi đã dịch chú thích của Eido T. Shimano sang tiếng Anh và soạn dịch sang Việt ngữ chú giải từ nguyên tác Anh ngữ của nhiều tác giả.

Tôi cũng xin cảm ơn quý Sư Cô huynh đệ trong chùa đã tận tình giúp đỡ dò lỗi đánh máy tiếng Việt và xem lại nguyên văn chữ Hán.

Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách này cho tất cả những người học và tu thiền.

Xuân 2011

Thích Nữ Thuần Bạch

MỤC LỤC

CHÁNH VĂN

– Tựa

– Thượng Đường

– Khám Biện

– Hành Lục

GIẢNG GIẢI

 1. VÔ VỊ CHÂN NHÂN
 2. TỔ SƯ TÂY LAI Ý
 3. ĐẠI Ý PHẬT PHÁP
 4. TỨ LIỆU GIẢN

KIẾN GIẢI CHÂN CHÁNH

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali