Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lâm tế ngữ lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lâm tế ngữ lục
 • Tác giả : Eido T. Shimano
 • Dịch giả : Thích Nữ Thuần Bạch
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 287
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12100000012400
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lâm tế ngữ lục- The Sayings of Zen Master Ling Yixuan

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Quyển Lâm Tế Ngữ Lục song ngữ này được soạn thảo cho lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật. Đây là một phần việc trong chương trình giới thiệu những bản dịch hiện nay về văn bản Thiền cổ điển.

Tôi xin chân thành cảm tạ dịch giả Eido T. Shimano đã hoan hỷ cho phép sử dụng bản dịch Anh ngữ The Book of Rinzai (Zen Studies Society Press, 2005) của ông từ nguyên văn chữ Hán.

Bản dịch Việt ngữ tôi xin phép được sử dụng của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ. Tôi đã dịch chú thích của Eido T. Shimano sang tiếng Anh và soạn dịch sang Việt ngữ chú giải từ nguyên tác Anh ngữ của nhiều tác giả.

Tôi cũng xin cảm ơn quý Sư Cô huynh đệ trong chùa đã tận tình giúp đỡ dò lỗi đánh máy tiếng Việt và xem lại nguyên văn chữ Hán.

Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách này cho tất cả những người học và tu thiền.

Xuân 2011

Thích Nữ Thuần Bạch

MỤC LỤC

CHÁNH VĂN

– Tựa

– Thượng Đường

– Khám Biện

– Hành Lục

GIẢNG GIẢI

 1. VÔ VỊ CHÂN NHÂN
 2. TỔ SƯ TÂY LAI Ý
 3. ĐẠI Ý PHẬT PHÁP
 4. TỨ LIỆU GIẢN

KIẾN GIẢI CHÂN CHÁNH

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ