Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 大乘淨宗劇本歸元鏡


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 大乘淨宗劇本歸元鏡
 • Tác giả : 智達
 • Dịch giả : 沙門智達拈頌;第子德日閱錄;法師淨空敬題
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : 台北 世樺印刷企業有限公司
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001158
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

大乘淨宗劇本歸元鏡

Đại thừa tịnh tông kịch bổn quy nguyên cảnh

沙門智達拈頌;第子德日閱錄;法師淨空敬題

 

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意