Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 大乘妙法蓮華經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 大乘妙法蓮華經
 • Tác giả : 鳩摩羅什譯
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 540
 • Nhà xuất bản : 台北 聖國 印刷有限公司
 • Năm xuất bản : 1991
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001200
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

大乘妙法蓮華經

Đại thừa diệu pháp liên hoa kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

楞嚴經剛要
楞嚴經剛要
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大悲蓮華經
大悲蓮華經
造像量度經
造像量度經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
譯淺嚴楞 (全)
譯淺嚴楞 (全)
楞嚴淺譯
楞嚴淺譯
大悲心陀羅尼輔注
大悲心陀羅尼輔注
阿難問事佛吉凶經
阿難問事佛吉凶經
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經