Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分羯磨疏濟緣記


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分羯磨疏濟緣記
 • Tác giả : 釋元照
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 634
 • Nhà xuất bản : 台南 和裕出版社
 • Năm xuất bản : 民國80
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000000509
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分羯磨疏濟緣記    Tứ phần yết ma sớ tế duyên ký

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

占察善惡業報經講記
占察善惡業報經講記
在家律要廣集
在家律要廣集
優婆塞戒經講錄
優婆塞戒經講錄
三歸,五戒,十善義
三歸,五戒,十善義
梵網經菩薩戒本
梵網經菩薩戒本
四分戒本如戚
四分戒本如戚
四分律行事钞資持記
四分律行事钞資持記
四分比丘尼戒本廣誦
四分比丘尼戒本廣誦
四分律比丘戒相表記
四分律比丘戒相表記
四分比丘尼戒本廣誦
四分比丘尼戒本廣誦
四分比丘尼戒本略註
四分比丘尼戒本略註
禪林珠璣比丘尼篇
禪林珠璣比丘尼篇