Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 心經

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 心經
 • Tác giả : 倓虚大師講錄
 • Dịch giả : 倓虚大師講錄
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 58
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 民國79
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000000774
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 

心經    Tâm kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

四分律藏
四分律藏
戒律全書
戒律全書
護生戒殺聖典彙編
護生戒殺聖典彙編
戒殺的宣言
戒殺的宣言
楞嚴經寳鏡疏
楞嚴經寳鏡疏
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經長水疏
首楞嚴經長水疏
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴經清淨明誨章親聞記
楞嚴經清淨明誨章親聞記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經直解
大佛頂首楞嚴經直解
楞嚴經剛要
楞嚴經剛要