Tìm Sách

Giảng Luận >> Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
 • Tác giả : Đại sư Tịch Thiên - Shantideva
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 347
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2015
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000012707
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thành kính dâng lên Giác linh

Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG

Người trọn đời thể hiện tâm BÒ ĐỀ tôn quý

 

LỜI GIỚI THIỆU

Bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh là một kiệt tác của Phật giáo Ấn Độ, không những trên phương diện tư tưởng, tu chứng, mà còn cả trên phương diện văn học. Nó đã đem lại niềm vui cho biết bao thế hệ. Tương truyền ở Ấn Độ đã có hơn một trăm bộ chú thích cho bộ luận này, và ở Tây Tạng nó đã trở thành một trong sáu bộ luận "gối đầu" cho những người học Phật.

Cuốn “Nhập Bồ Tát Hạnh” của Bồ tát Tịch Thiên là một trong ba tác phẩm mà ngài để lại, nguyên văn Phạn ngữ theo thể kệ tụng, là sách gối đầu giường của tăng ni Phật tử tại các nước theo Đại thừa ởẤn Độ vào thế kỷ thứ tám, thời gian Đại thừa cực thịnh, và sau đó tại các nước Tây vực như Mông Cổ, Tâv Tạng suốt cả ngàn năm, hiện rất thịnh hành ở các nước phương Tây, sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Các pháp được đề cập không ngoài mười hạnh Phổ Hiền, sáu ba la mật, tịnh chỉ và tuệ quán, lv tính không theo lập trường trung quán mà tác giả, Bồ tát Tịch Thiên là đại biểu.

Có thể nói đây là một bổ túc và giải rộng giới bản Bồ tát đặc hiệt dành cho giới xuất gia,

NHẬP BỒ TÁT HẠNH

TỊCH THIÊN (SHANTIDEVA)

Dịch tiếng Hán:TRẦN NGỌC GIAO

Dịch tiếng Việt:THÍCH NỮ TRÍ HẢI

 

LỜI NÓI ĐẦU

CỦA NGƯỜI DỊCH TIẾNG VIỆT

        Cách đây vài năm, tôi đã được đọc dịch phẩm Bồ tát hạnhcủa thầy Trí Siêu và sau đó, bản dịch tiếng Pháp Vivre en héros pour l’éveil. Sách này đã gây cho tôi một chấn động sâu xa, nhất là thấy đa số các học giả và hành giả Phật giáo hiện nay trên thế giới đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của nó trong hầu hết các bài giảng, tác phẩm, dịch phẩm của họ; đủ biết ảnh hưởng của nó sâu rộng chừng nào. Được biết luận này mang tên NHẬP BỒ TÁT HẠNHcủa Bồ tát Tịch Thiên sống tại miền Nam Ấn vào thế kỷ thứ bảy (xem tiểu sử do thầy Trí Siêu biên soạn). Đây là một trong ba tác phẩm của ngài để lại, nguyên văn Phạn ngữ theo thể kệ tụng, là sách gối đầu giường của Tăng Ni Phật tử tại các nước theo Đại thừa ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8, thời gian Đại thừa cực thịnh, và sau đó, tại các nước Tây vực như Mông Cổ, Tây Tạng suốt ngàn năm, và hiện rất thịnh hành tại các nước phương Tây, đã có nhiều bản dịch đủ các thứ tiếng. Riêng tiếng Pháp đã có hai ba bản dịch, tiếng Anh cũng vậy, so ra không sai biệt bao nhiêu, đủ biết các dịch giả phương Tây làm việc rất nghiêm túc, nhờ sự hướng dẫn của chính các vị thượng sư đang thực hành các pháp đề cập trong sách này. Các ngài là những bài pháp sống động đã vừa hướng dẫn, vừa đem lại nguồn hứng khởi cho những dịch giả. Các pháp được đề cập không ngoài mười hạnh Phổ Hiền, sáu ba la mật, tịnh chỉ và tuệ quán, lý tánh không theo lập trường Trung quán mà tác giả, Bồ tát Tịch Thiên, là đại biểu. Có thể nói đây là một bổ túc và giải rộng giới bản Bồ tát đặc biệt dành cho giới xuất gia, nhưng cũng có thể phổ cập cho tất cả mọi người, nhất là tám chương đầu của sách đã được chuyển dịch thành thơ lục bát và song thất.

Vì sự gò bó của vần điệu, chắc chắn dịch thơ không thể nào lột hết thánh ý trong nguyên bản, nên song song với bản dịch thơ, còn có bản dịch văn xuôi. Bởi vậy, gặp những chỗ khó hiểu trong bản dịch thơ, xin độc giả tham khảo câu, phần tương đương trong bản dịch văn xuôi ở một tập khác. Ngoài ra, trong khi dịch văn xuôi, để giúp người chưa rành những từ ngữ Phật giáo và pháp số, tôi có chú thêm giải thích trong ngoặc đơn kèm theo ngay sau mỗi từ khó hiểu.

Bản dịch này căn cứ trên bản gốc bằng Hán ngữ của Trần Ngọc Giao dịch từ Tạng ngữ kèm chú giải bằng tiếng phổ thông, do Tạng hải xã Đài Bắc xuất bản (Trung hoa dân quốc năm 81); đồng thòi tham khảo bản tiếng Pháp nói trên của Georges Driessens, Editions du Seuil xuất bản 1993, và bản Anh dịch của Stephen Batchelor, A Guide to the Bodhisattva's Way of Life,Library of Tibetan Works and Archives xuất bản 1979. Xin chư Bồ tát gia hộ cho bản dịch này không quá xa Thánh ý.

Bản dịch này có ra là nhờ thầy Pháp Quang ở Texas đã khuyến khích dịch văn vần, và gửi tài liệu để tham khảo. Xin nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn đối vói quý thầy Pháp Quang, Hạnh Nguyện cùng nhiều vị khác ở hải ngoại từ bao năm nay đã gửi cho rất nhiều tư liệu quý báu và cập nhật.

Nguyện đời đời kiếp kiếp được gặp Bồ đề quyến thuộc, chỉ ra đời và sống vì an lạc cho nhiều người, vì hạnh phúc cho nhân loại và chư thiên.

Tháng 3, 1998 Tỳ kheo ni Trí Hải

 

       MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Tiểu sử Tôn giả Shàntideva

Dẫn nhập

 

PHẦN VĂN VẦN

 

chương một:

NHỮNG LỢI LẠC CỦA TÂM BỒ ĐỀ

 

chương hai:

SÁM HỐI TỘI NGHIỆP

 

chương ba :

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

 

chương bốn:

THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM

 

chương năm:

CHÍNH NIỆM , TỈNH GIÁC

 

chương sáu:

NHẪN NHỤC

 

chương bảy:

TINH TẤN

 

chương tám:

THIỀN ĐỊNH

 

chương chín:

TRÍ TUỆ

 

chương mười:

HỒI HƯỚNG

 

PHẦN VĂN XUÔI

 

Lời cảm tạ

 

14/11 Ất Mùi (2015)

Thương kính tưởng niệm tôn sư

THÍCH NỮ TRÍ HẢI(1938-2003)

Tuệ Uyển-Diệu Không

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Im Lặng Sấm Sét
Im Lặng Sấm Sét
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hạnh phúc mộng và thực
Hạnh phúc mộng và thực
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giận
Giận
Duy Biểu Học
Duy Biểu Học