Tìm Sách

Giảng Luận >> Có trí tuệ là biết như thật về ...


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Có trí tuệ là biết như thật về ...
 • Tác giả : Chân Hiền tâm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 87
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010115
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CÓ TRÍ TUỆ LÀ BIẾT NHƯ THẬT VỀ …

CHÂN HIỀN TÂM

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Tập sách này, đa phần ghi lại những mẫu chuyện Phật đã dạy qua các kinh, phụ thêm phần lý giải để chúng ta có thể rút ra được những bài học cho bản thân.

Những gì ghi lại trong đây có thể sẽ làm ta khó chịu và bất an vì nó không giống với những gì ta đang suy nghĩ và hành động. Nó khiến ta hay có thái độ tránh né. Dù thế, quy luật Duyên Khởi vẫn đang vận hành chi phối tất cả. Ta gieo một cái nhân, đủ duyên ta có một cái quả. Cuộc đời cứ thế mà trôi. Ta, gieo và gặt. Luật nhân quả, cứ thế mà xoay vần. Không chờ đợi, không cảm thương…

Biết, để còn hiểu thứ gì nên làm, thứ gì không nên làm. Nhờ đó, việc xấu chưa sinh sẽ không sinh. Việc xấu đã sinh sẽ có ngày dừng lại. Và khi đã biết thì dù chưa làm được, cái biết ấy sẽ hiện diện trong tất cả những việc làm của ta. Nó là cái nhân giúp ta phá dần những nghiệp xấu. Khi đủ duyên, những nghiệp nhân tưởng chừng không thể phá cũng phá xong. Cho nên biết những gì chưa làm được, sẽ làm được. Những gì đã làm được, còn phát huy.

Kỷ niệm giỗ Tổ lần thứ 39

Ngày 20 tháng 12 năm Tân Mão

Chân Hiền Tâm

 

MỤC LỤC

 

Tri ân

Lời đầu sách

Lời Phật dạy

Có trí tuệ là biết như thật về

Lời Phật dạy

Quả báo ba đời

Phẩm Than khóc

Chuyện Tỳ-kheo Thiện Tinh

Lời của Tổ Hiền Thủ

Quán các pháp như huyễn

Phước và họa

Mục lục

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo