Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lịch Sử Âm Nhạc Việt Nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lịch Sử Âm Nhạc Việt Nam
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 305
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000007795
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỊCH SỬ ÂM NHẠC VIỆT NAM

Từ thời Hùng Vương đến thời Lý Nam Đế

Lê Mạnh Thát

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

                                                          

 LỜI NÓI ĐẦU

 

Tập sách này là một tái bản của Lịch sử âm nhạc Việt Nam 1 in lần thứ nhất vào năm 1970 dưới nhan đề Vài tư liệu mới cho việc nghiên cứu âm nhạc Việt Nam trước năm 939. Từ đó đến nay, gần một phần ba thế kỷ trôi qua, công tác nghiên cứu lịch sử dân tộc ta, trong đó có lịch sử âm nhạc Việt Nam, đã có một số tiến bộ đáng kể. Đặc biệt có một số phát hiện khảo cổ học mới liên hệ tới âm nhạc Việt Nam, cụ thể là việc phát hiện chiếc chuông Thanh Mai đúc vào năm Mậu Dần Đường Trinh Nguyên 14 (798) tại làng Thanh Mai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nằm ven sông Đáy cùng với bài kệ thỉnh chuông khắc trên thân chuông vào năm 1986. Việc phát hiện chiếc chuông này là một đóng góp đáng kể không những cho việc nghiên cứu lễ nhạc Phật giáo, mà còn cho cả âm nhạc dân tộc. Tuy nhiên, đối với những giai đoạn âm nhạc, mà tập sách này đề cập tới thì về cơ bản vẫn chưa có những phát hiện khảo cổ học gì mới, có thể làm thay đổi những nhận định đã công bố trước đây của chúng tôi. Vì thế tập 1 này không có những bổ sung sửa chữa gì nhiều so với lần xuất bản cách đây hơn 30 năm. Chỉ một số thư tịch trích dẫn, chúng tôi cho ghi những lần in gần đây nhất, nếu có thể, những văn bản nghiên cứu xuất hiện từ lâu, để bạn đọc có thể tìm tham khảo một cách dễ dàng

Vạn Hạnh

Đầu xuân năm Tân Tỵ (2001)

Lê Mạnh Thát

                                                PHÀM LỆ

 

1. Những tài liệu chữ Hán Trung Quốc ngoài Phật giáo sử dụng trong tập sách này  chúng tôi dựa vào bản in của Tứ bộ bị yếu. Những sách nào không có trong sưu  tập ấy, chúng tôi có ghi chú rõ ràng về xuất xứ.

2. Những tư liệu chữ Hán Phật giáo, chúng tôi lấy từ bản in Đại chính tân tu đại tạng kinh (ĐTK). Những tư liệu chữ Pali thì từ bản in của Pali Text Society

3. Những tư liệu Hán Nôm Việt Nam, chúng tôi ghi rõ xuất xứ.

4. Về những chữ viết tắt, thì thường được ghi liền với những từ mà chúng được  viết tắt, trừ những từ sau đây:

     tdl: trước dương lịch

     sdl: sau dương lịch

 

                                               MỤC LỤC

Phàm lệ                                                                                                      

Lời giới thiệu                                                                                               

Tựa                                                                                                            

Chương I

Trống Đông Sơn và âm nhạc thời Hùng Vương                                     

    Tổng quát về trống đồng                                                                         

    Về trống đồng Việt Nam                                                                         

    Về các biểu hình hoa văn băng thứ sáu                                                    

    Về các biểu hình trên tang trống

    Quan hệ với Đông quân của Cửu ca

Chương II

    Về Việt ca

    Vấn đề giải mã Việt ca

    Phân tích các từ Việt cổ

   Về nguồn gốc của Việt ca

Chương III

Mẫu tử và âm nhạc sau thời Hai Bà Trưng

      Kiến thức lịch sử âm nhạc

      Lý thuyết âm nhạc

      Thực tiễn âm nhạc

Chương IV

Sĩ nhiếp và quân nhạc

      Về lễ hành thành của Sĩ Nhiếp

      Về già tiêu cổ xuy

Chương V

Khương Tăng Hội và lễ nhạc PGVN                                                           

       Về Phạn bối

       Về Nê hoàn bối

Chương VI

Đạo Cao và nền âm nhạc Tiên Sơn

       Về bệ đá Vạn Phúc                                                                              

       Về ca tán tụng vịnh                                                                               

       Về chín nhạc cụ trên bệ đá                                                                   

       Mấy nhận định

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)