Tìm Sách

Kinh Tạng >> Dàn ý kinh Trung Bộ - Tóm tắt kinh Trường Bộ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Dàn ý kinh Trung Bộ - Tóm tắt kinh Trường Bộ
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 443
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010160
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

DÀN Ý KINH TRUNG BỘ

(Majjhima Nikaya)

TÓM TẮT KINH TRƯỜNG BỘ

(Digha Nikaya)

Thích Minh Châu

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

 LỜI THƯA

Như đã thưa cùng chư độc giả, việc sưu tập các tác phẩm của Hòa thượng thượng Minh hạ Châu, Bổn sư của chúng tôi, đã được tiến hành từ 10 năm qua. Đến nay chúng tôi đã thực hiện được 10 đầu sách và đã phát hành rộng rãi. Quyển này “Dàn ý kinh Trung Bộ và Tóm tắt kinh Trường Bộ” là quyển thứ 10. Đây là một tác phẩm đúc kết nội dung thuyết giảng dạy của Hòa thượng trong suốt 20 năm, từ năm 1980 đến năm 2000, qua các khóa học dài hạn và đều đặn dành cho Tăng Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử của Thiền viện Vạn Hạnh.

Bản dịch kinh Trung Bộ gồm tất cả 152 kinh từ nguyên bản Pali đã được Hòa thượng chúng tôi thực hiện rất công phu. Ngài tham khảo nhiều tác phẩm, dịch phẩm liên hệ, trong đó có ba dịch phẩm quan trọng, đó là hai bản Anh ngữ của ngài PannĀnanda, của L.B. Horner và bản Nhật ngữ trong bộ Nam truyền Đại tạng kinh của Nhật Bản. Kinh Trung Bộ đặt nặng phần Chánh tri kiến và các pháp tu hành, nhất là tiến trình tu chứng từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Năm ngoái (2010), chúng tôi đã xin xuất bản và phát hành cuốn “Tóm tắt kinh Trung bộ”, nay chúng tôi đưa phần Dàn ý kinh Trung bộ và Tóm tắt kinh Trường bộ vào cuốn sách này. Dàn ý này được xem như tóm tắt của “ Tóm tắt kinh Trung bộ” và đặc biệt nêu ra được trình tự, ý nghĩa của các ý lớn và của các ý liên hệ.

Kinh Trường bộ gồm tất cả 34 kinh, mỗi kinh dài hơn mỗi kinh của kinh Trung bộ. Việc dịch thuật của Hòa thượng chúng tôi từ nguyên bản Pali và tham khảo tài liệu cũng giống như trường hợp dịch kinh Trung bộ đã nói trên. Kinh Trường bộ mang tính lịch sử về quãng thời gian hoằng hóa của Đức Phật, phản ảnh các sinh hoạt của Ấn Độ cổ; đặc biệt kinh mang tính đối thoại với các tư tưởng thời bấy giờ của Bà-la-môn, Kỳ-na, cũng như các du sĩ v.v…Cũng như kinh Trung bộ, Hòa thượng của chúng tôi muốn người đọc nắm vững các nội dung căn bản của các kinh Trường bộ nên đã không ngại công sức, thực hiện phần Tóm tắt kinh Trường bộ.

Kinh Trung bộ, kinh Trường bộ đã được các bậc luận gia, các nhà nghiên cứu trích dẫn, giảng giải từng phần, từng kinh lẻ và từng nội dung, đề tài như R.N.Soni, NanAnanda, Tatalle Dhamma Maha Nayaki Thera, Bodhi, Somdat Phra Buddhaghosa, Aya Khema, Nyanaponika Thera… Nhưng theo chúng tôi, thật khó có thể có những công trình thuyết giảng liên tục, dài hạn qua từng khóa học, suốt từ kinh đầu đến kinh cuối của kinh Trung bộ và Trường bộ lại có tác phẩm ghi tóm tắt và lập dàn ý kinh như trường hợp Hòa thượng của chúng tôi đã làm.

Hòa thượng thượng Minh hạ Châu, Bổn sư của chúng tôi đã bước sang tuổi 94, sức khỏe của Ngài đã sút giảm nhiều. Chúng tôi xót xa vì thương cảm, vì tự nghĩ mình chưa tròn phận sự của người đệ tử đối với bổn sư mình. Chúng tôi mong được giữ lại hình ảnh tận tụy của Ngài qua những gì Ngài đã trực tiếp giảng dạy cho chúng tôi cũng như cho nhiều Tăng Ni Phật tử trong nước cũng như nước ngoài. Đó là lý do khiến chúng tôi sưu tập tất cả các tác phẩm của ngài vừa để chúng khỏi bị thất lạc vừa để phổ biến những gì Ngài muốn phổ biến, và đồng thời để chúng tôi và các thế hệ sau của tông môn được theo đó mà tu học, tưởng như Ngài vẫn mãi an trụ bên đồ chúng của Ngài.

Nhân đây, chúng tôi xin ghi nhận công đức của chư Tăng Ni Phật tử vẫn thường khích lệ, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình sưu tập, in ấn, phát hành các tác phẩm của Hòa thượng Bổn sư chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi xin tán dương công đức quý Phật tử Pháp danh Diệu Oanh, Nguyên Tuệ, Nguyên Thanh, Diệu Thanh đã tôn kính phát tâm ấn tống Pháp bảo này.

                                                                    Phật lịch 2555, Tân Mão (2011)

                                                                                Thiền viện Vạn Hạnh, mạnh Hạ,

                                                                           Môn đồ của Hòa thượng, Viện chủ

                                                                                       Thiền viện Vạn Hạnh

 

MỤC LỤC

 Phần I

Dàn ý kinh Trung Bộ

 /Majjhima Nikāya/

 

1.     Kinh số 1        Kinh Pháp môn căn bổn                                                        

2.     Kinh số 2        Kinh tất cả các lậu hoặc                                                         

3.     Kinh số 3        Kinh thừa tự pháp                                                                  

4.     Kinh số 4        Kinh sợ hãi và khiếp đảm                                                        

5.     Kinh số 5        Kinh không uế nhiễm                                                               

6.     Kinh số 6        Kinh ước nguyện                                                                     

7.     Kinh số 7        Kinh ví dụ tấm vải                                                                   

8.     Kinh số 8        Kinh đoạn giảm

9.     Kinh số 9        Kinh Chánh tri kiến                                                                 

10.   Kinh số 10      Kinh niệm xứ                                                                          

11.   Kinh số 11      Tiểu kinh sư tử hống                                                               

12.   Kinh số 12      Đại kinh Sư tử hống                                                                

13.   Kinh số 13      Đại kinh khổ uẩn                                                                     

14.   Kinh số 14      Tiểu kinh khổ uẩn                                                                    

15.   Kinh số 15      Kinh Tư lượng  

16.   Kinh số 16      Kinh Tâm hoang vu                                                                 

17.   Kinh số 17      Kinh khu rừng                                                                         

18.   Kinh số 18      Kinh Mật Hoàn

19.   Kinh số 19      Kinh Song Tâm

20.   Kinh số 20      Kinh an trú tâm 

21.   Kinh số 21      Kinh ví dụ cái cưa                                                                   

22.   Kinh số 22      Kinh ví dụ con rắn                                                                   

23.   Kinh số 23      Kinh gò mối                                                                            

24.   Kinh số 24      Kinh trạm xe                                                                                              

25.   Kinh số 25      Kinh bẫy mồi                                                                                

26.   Kinh số 26      Kinh thánh câu 

27.   Kinh số 27      Tiểu kinh dụ dấu chân voi

28.   Kinh số 28      Đại kinh dụ dấu chân voi

29.   Kinh số 29      Đại kinh thí dụ lõi cây                                                              

31.   Kinh số 31      Tiểu kinh rừng sừng bò                                                           

32.   Kinh số 32      Đại kinh rừng sừng bò                                                             

33.   Kinh số 33      Đại kinh người chăn bò                                                           

34.   Kinh số 34      Tiểu kinh người chăn bò                                                          

35.   Kinh số 35      Tiểu kinh SACCARA                                                             

36.   Kinh số 36      Đại kinh SACCARA                                                              

37.   Kinh số 37      Tiểu kinh đoạn tận ải                                                               

38.   Kinh số 38      Đại kinh đoạn tận ải                                                                

39.   Kinh số 39      Đại kinh xóm ngựa                                                                  

40.   Kinh số 40      Tiểu kinh xóm ngựa                                                                 

41.   Kinh số 41      Kinh SALEYYA                                                                    

42.   Kinh số 42      Kinh VERANJAKA                                                               

43.   Kinh số 43     Đại Kinh Phương Quảng                                                          

44.   Kinh số 44      Tiểu kinh Phương Quảng                                                         

45.   Kinh số 45      Tiểu kinh Pháp hành                                                                

46.   Kinh số 46      Đại kinh Pháp hành                                                                 

47.   Kinh số 47      Kinh tư sát                                                                              

48    Kinh số 48      Kinh KOSAMBI                                                                    

49    Kinh số 49      Kinh Phạm thiên cầu thỉnh                                                       

50.   Kinh số 50      Kinh hàng ma                                                                          

51.   Kinh số 51      Kinh KANDARAKA                                                             

52.   Kinh số 52      Kinh Bát Thành

53.   Kinh số 53      Kinh hữu học                                                                          

54.   Kinh số 54      Kinh POTALIYA                                                                   

55    Kinh số 55      Kinh JIVAKA                                                                        

56.   Kinh số 56      Kinh UPALI                                                                           

57.   Kinh số 57      Kinh hạnh con chó                                                                  

58.   Kinh số 58      Kinh Vương Tử vô úy                                                             

59.   Kinh số 59      Kinh nhiều cảm thọ                                                                 

60.   Kinh số 60      Kinh không gì chuyển hướng                                                   

61.   Kinh số 61      Kinh giáo giới La-Hầu-La ở rừng Am-Bà-Lâm                        

62.   Kinh số 62      Đại kinh giáo giới La-Hầu-La                                                  

63.   Kinh số 63      Tiểu kinh MALUNKYA                                                         

64.   Kinh số 64      Đại kinh MALUNKYAPUTTA                                              

65.   Kinh số 65      Kinh BHADDALI                                                                  

66.   Kinh số 66      Kinh ví dụ con chim cáy                                                          

67.   Kinh số 67      Kinh CATUMA                                                                     

68.   Kinh số 68      Kinh NALAKAPANA                                                           

69.   Kinh số 69      Kinh GULISSANI                                                                  

70.   Kinh số 70      Kinh KITAGIRI                                                                     

71.   Kinh số 71      Kinh Ba Minh VACCHAGOTTA                                           

72.   Kinh số 72      Kinh AGGIVACCHAGOTTA                                               

73.   Kinh số 73      Đai Kinh VACCHAGOTTA                                                  

74.   Kinh số 74      Kinh TRƯỜNG TRẢO                                                          

75    Kinh số 75      Kinh MAGANDIYA                                                              

76    Kinh số 76      Kinh SANDAKA                                                                   

77    Kinh số 77      Kinh MAHASAKULUDAYI                                                 

78    Kinh số 78      Kinh SAMANAMANDIKA                                                  

79    Kinh số  79     Tiểu Kinh thiện sanh Ưu-Bà-Di                                               

80    Kinh số  80     Kinh VEKHANASSA                                                            

81    Kinh số  81     Kinh GHATIKARA                                                               

82.   Kinh số  82     Kinh RATTHAPALA                                                             

83.   Kinh số  83     Kinh MAKHADEVA                                                             

84.   Kinh số  84     Kinh MADHURA                                                                  

85.   Kinh số  85     Kinh BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ                                                     

86    Kinh số  86     Kinh ANGULIMALA                                                            

87.   Kinh số  87     Kinh ÁI SANH

88.   Kinh số  88     Kinh BAHITIKA                                                                    

89.   Kinh số  89     Kinh PHÁP TRANG NGHIÊM                                             

90.   Kinh số  90     Kinh KANNAKATTHALA                                                   

91.   kinh số   91     Kinh BRAHMAYU                                                                

92.   Kinh số  92     Kinh SELA                                                                             

93    Kinh số 93      Kinh ASSALAYANA                                                            

94.   Kinh số  94     Kinh GHOTAMUKHA                                                          

95.   Kinh số  95     Kinh CANKI                                                                         

96    Kinh số  96     Kinh ESUKARI                                                                     

97    Kinh số  97     Kinh DHANANJANI                                                             

98.   Kinh số  98     Kinh VASETTHA                                                                  

99.   Kinh số  99     Kinh SUBHA                                                                         

100  Kinh số  100   Kinh SANGARAVA                                                              

101  Kinh số  101   Kinh DEVADAHA                                                                 

102  Kinh số  102   Kinh NĂM BA

103  Kinh số  103   Kinh NHƯ THẾ NÀO                                                           

104  Kinh số  104   Kinh LÀNG SAMA                                                               

105  Kinh số  105   Kinh THIỆN TỊNH                                                                

106  Kinh số  106   Kinh BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH                                                   

107. Kinh số  107   Kinh GANAKA MOGGALLANA                                        

108  Kinh số  108   Kinh GOPAKA MOGGALLANA                                         

109  Kinh số  109   Kinh ĐẠI KINH MÃN NGUYỆN                                         

110  Kinh số  110   TIỂU KINH MÃN NGUYỆN                                               

111  Kinh số  111   Kinh BẤT ĐOẠN                                                                  

112  Kinh số  112   Kinh sáu thanh tịnh                                                                  

113  Kinh số  113   Kinh chân nhân 

114  Kinh số  114   Kinh nên hành trì-không nên hành trì                                        

115  Kinh số  115   Kinh đa giới                                                                            

116. Kinh số  116   Kinh thôn tiên                                                                         

117  Kinh số  117   Đại kinh bốn mươi

118  Kinh số  118   Kinh nhập túc xuất túc niệm                                                     

119. Kinh số  119   Kinh thân hành niệm                                                                

120. Kinh số  120   Kinh hành sanh                                                                       

121  kinh số   121   Kinh tiêu không                                                                       

122  Kinh số  122   Kinh đại không                                                                       

123. Kinh số  123   Kinh hy hữu vị tăng hữu pháp                                                  

124. Kinh số  124   Kinh Bạc-Cầu-La 

125  Kinh số  125   Kinh Điếu ngư địa 

126. Kinh số  126   Kinh phù di                                                                             

127  Kinh số  127   Kinh A-NA-LUẬT                                                                 

128  Kinh số  128   Kinh tùy phiền não

129  Kinh số  129   Kinh hiền ngu                                                                          

130  Kinh số  130   Kinh thiên sứ                                                                          

131  Kinh số  131   Kinh Nhứt Dạ Hiền giả                                                           

132  Kinh số  132   Kinh A-Nan Nhứt Dạ hiền giả                                                 

133  Kinh số  133   Kinh Đại CA-CHIÊN-DIÊN Nhứt Dạ hiền giả                       

134  Kinh số  134   Kinh LOMASAKKANGIYA Nhút Dạ hiền giả                      

135  Kinh số  135   Kinh tiêu nghiệp phân biệt                                                       

136  Kinh số  136   Kinh Đại nghiệp phân biệt                                                       

137  Kinh số  137   Kinh phân biệt sáu xứ 

138  Kinh số  138   Kinh Tổng thuyết Biệt thuyết

139  Kinh số  139   Kinh vô tránh phân biệt

140  Kinh số  140   Kinh giới phân biệt

141  Kinh số  141   Kinh phân biệt sự t

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2