Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Trí Quang
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 465
 • Nhà xuất bản : .
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010161
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬT SA DI & SA DI NI

(tập3)

Trí Quang dịch giải

In lần thứ hai

                                                  Đánh số trang từ 943-1407 =465 trang

MỤC LỤC

 

Bảng chữa tập ba

Mục lục

Tiểu dẫn riêng tập ba

Tổng kết về luật Sa Di và Sa Di Ni

1.  Tỳ ni nhật dụng thiết yếu:

      * Bảng kê số giả đặt trong sách này đối chiếu với số trang của tập một 

      * Nguyên văn chữ Hán                                                                               

      * Dịch âm dịch nghĩa                                                                                   

2.  Qui sơn cảnh sách văn:

      * Bảng kê số giả đặt trong sách này đối chiếu với số trang của tập một  

      * Nguyên văn chữ Hán                                                                               

      * Dịch âm dịch nghĩa                                                                                   

3.  Sa di luật nghi yếu lược:

      * Bảng kê số giả đặt trong sách này đối chiếu với số trang của tập hai    

      * Nguyên văn chữ Hán                                                                                

      * Dịch âm dịch nghĩa                                                                                   

4.  Sa di Ni luật nghi yếu lược:

      * Bảng kê số giả đặt trong sách này đối chiếu với số trang của tập hai    

      * Nguyên văn chữ Hán                                                                                

      * Dịch âm dịch nghĩa                                                                                    

5.  Sa di thập giới uy nghi lục yếu:

      *Bảng kê số giả đặt trong sách này đối chiếu với số trang của tập hai     

      * Dịch nghĩa                                                                                                 

 

                       * * *

Kính phụng kinh dị giáo

      * Nguyên văn chữ Hán                                                                              

      * Dịch âm                                                                                                    

      * Dịch nghĩa                                                                                                

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật