Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Truyện kể về những bậc thánh siêu phàm trong Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Truyện kể về những bậc thánh siêu phàm trong Phật giáo
 • Tác giả : Ngô Trọng Đức
 • Dịch giả : Từ Nhân
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 222
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000008824
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRUYỆN KỂ VỀ NHỮNG

BẬC  THÁNH  SIÊU  PHÀM

TRONG PHẬT GIÁO

Ngô Trọng Đức

Từ Nhân dịch

Nhà xuất bản Phương Đông

 

LỜI TỰA

 

Pháp Phật rộng lớn thâm sâu, nhưng không ngoài lý Duyên Khởi và lý Nhân Quả.

Duyên khởi hay lý tánh của các Pháp, Thật tướng của các Pháp chính là không tướng.

Nhân Quả là sự tướng của các Pháp, đều do muôn đức trang nghiêm

Tất cả các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai trên thế gian đều do duyên khởi, tánh không; ngay nơi một niệm khởi mà thấu nhân rõ quả.

Duyên khởi tức là tánh của tướng; Nhân quả tức tướng của tánh.

Duyên khởi tánh không, thật tướng tức là không tướng, sự tức lý.

Ngay nhân rõ quả, muôn đức trang nghiêm, lý tức sự.

Do vì tướng không ngại tánh, tức vô lượng pháp là một pháp. Mỗi mỗi pháp do duyên khởi sinh, dung thông lẫn nhau, thảy đều tự tại.

Lý tánh không ngại sự tướng, nên một pháp tức là vô lượng pháp. Từ tánh Chân như ứng hiện nhân quả, trùng trùng lớp lớp, niệm niệm không ngại.

Đây gọi là lý tùy sự biến, một và nhiều từ vô lượng duyên khởi sinh; Sự vô ngại, lý dung thông, ngàn sai muôn khác không ngăn ngại.

Quyển Phật Giáo Thánh Chúng Nhân Duyên Tập đã khéo léo giải thích rõ ý nghĩa này; Lý tướng viên dung, lý sự thông đạt; Nhân Duyên như thế, Quả Báo như thế là điều kiện tốt để hành giả tu tập.

Nhiều năm trước, tôi đã tứng nghe nói đến quyển sách này, lúc gần đây đủ duyên được cầm đọc, cảm ngộ được ý nghĩa thâm sâu trong sách, chính là “ Quả báo thiện ác, như bóng với hình; nhân quả ba đời, theo nhau không mất”. Từ lời văn cho đến nghĩa lý, thật đáng suy gẫm.

Khi ấy, tôi lại nảy ra ý vẽ hình phác họa, với tâm nguyện mong truyền bá sách này rộng rãi để cứu vãn phần nào nhân tâm của con người hiện tại.

Tôi thỉnh cư sĩ Trần Chánh Hùng phát tâm vẽ hình và mời cư sĩ Chu Nguyên chuyển văn sách thành truyện đọc, tạo phương tiện cho những người không rãnh rỗi cũng có thể đọc hết quyển sách này.

Nhiều người đối với lý nhân quả báo ứng, thật chưa hiểu thấu đáo, thậm chí còn xem thường, buông lung tâm ý, khiến cho những phong tục tốt đẹp ngày càng đi xuống, mọi người phải thốt lời than thở không thôi.

Cầu mong quyển sách này sẽ giúp cho người đời, tin sâu nhân quả, làm lành lánh dữ, được tròn ý nguyện.

Hoa sen từ ngó sen

   Ngó sen từ thân sen

   Nhân ít mà quả nhiều

  Quả thấu suốt nguồn nhân”.

Kính mong các bậc cao minh từ bi chỉ dạy những điều thiếu sót.

                                                   Ngày Rằm tháng giêng năm 1995

                                                                        Ngô Trọng Đức

                                                                                             Kính đề

 

MỤC LỤC

 

Lời tựa                                                                                 

 

Tín nữ chí thành đắc đạo

Thành tiên nhờ đức tin

Tảng đá lót cột chùa

Long vương qui phục

Nhân quả theo nhau như bóng theo hình

Khẩu nghiệp như núi

Nghiệp báo hủy báng

Đới người vô thường

Hương thánh đức bay xa

Cản người xây chùa – Quà báo vô biên

Nhờ phước sinh thiên

Lỡ lời làm chó

Cải tạo mạng vận

Thần thông xuyên đá

Cúng Phật trai tăng                                                             

Phước cúng dường tăng

Tâm tà thối đạo

Vu báng bị quả báo

Tôn sư trọng đạo

Giới đức hàng phục loài rồng

Nhúm muối thành núi

Lòng thành cúng Phật

Ác ý khinh tăng

Quốc vương được đạo

Nghiệp cũ khó tiêu

 

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Thơ những mùa hương
Thơ những mùa hương
Cỏ Hoa Ngày Thường
Cỏ Hoa Ngày Thường
Gương Sáng Người Xuất Gia
Gương Sáng Người Xuất Gia
Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng
Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng