Tìm Sách

Giảng Luận >> Tâm Từ Mở Ra Khổ Đau Khép Lại

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tâm Từ Mở Ra Khổ Đau Khép Lại
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 348
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009488
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời thưa

Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại” là một tuyển tập nữa về những công trình nghiên cửu, dịch thuật kinh sách, những bài thuyết giảng đạo lý, các bài diễn văn, tham luận. . . của Hòa thượng Bổn sư thượng Minh hạ Châu của chúng tôi đang được hình thành. Tập sách nhỏ này gồm 3 phần:

Phần một: Các pháp được thuyết giảng, gồm các bài viết, diễn văn, tham luận, thuyết pháp của Hòa thượng từ sau 1976 đến nay.

- Phần hai: "Trước sự nô lệ của con người", là trích từ một tác phẩm cùng tên đã được xuất bản trong năm 1969, cũng gồm các bài viết, diễn văn, tham luận của Hòa thượng đã đọc trong các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước từ 1965-1969.

- Phần ba: Phụ lục, gồm 3 bài phát biểu của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Giáo sư Trần Ngọc Ninh và Hòa thượng Thích Mãn Giác về công trình 10 năm dịch kinh Pali của Hòa thượng.

Với tính chất là một trong nhiều phần sưu tập của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiều Tăng Ni Phật tử trong đó có chúng tôi, hàng môn đồ của Hòa thượng, là gom lại những gì của bậc Thầy kính yêu sắp vào tuổi 90 để lại cho đời. Nội đung tập sách này có thể chưa được sắp xếp chặt chẽ như ý, những mặt khác, chúng tôi nhận thấy đây là pháp ngữ rất cần thiết để củng cố cái nhìn của mọi người về Phật giáo; nhận rõ được tính thiết thực, nhân bản của Phật học, Thiền học trong việc giải phóng con người khỏi Tham, Sân, Si, góp phần tạo hạnh phúc, an lạc cho đất nước và cho toàn thể loài người mà Hòa thượng đã cống hiến cho đời.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng Hòa thượng vẫn lắng nghe hàng đệ tử chúng tôi trình bày về thỉnh nguyện của chúng tôi và đồng ý cho chúng tôi thực hiện các thủ tục xuất bản tập sách này để kỷ niệm khánh tuế lần thử 89 của ngài. Xin kính trình chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, quí Phật tử thân hữu và chư độc giả thân cận với Hòa thượng liễu tri.

Thiền viện Vạn Hạnh
Trọng Hạ Bính Tuất (2006), PL. 2550
Môn đồ Đệ tử
Xuất gia và tại gia

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo