Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Mạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 371
 • Nhà xuất bản : NXB Trẻ TP/ HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 12010000010045
 • OPAC : 100045
 • Tóm tắt :

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Truyện Kiều
Truyện Kiều
Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
Truyện cổ Việt Nam
Truyện cổ Việt Nam
Nhị Độ Mai
Nhị Độ Mai
Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu
Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu
Hoa tiên truyện chú giải
Hoa tiên truyện chú giải
Chinh phụ ngâm khúc
Chinh phụ ngâm khúc
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập III
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập III
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập II
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập II
Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi
Kim Vân Kiều
Kim Vân Kiều