Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại
 • Tác giả : Doãn Chính (Chủ biên)Vũ Tình-Trương Văn Chung-Nguyễn Thế Nghĩa
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 352
 • Nhà xuất bản : NXB Chính Trị Quốc Gia
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 120100000010017
 • OPAC : 10017
 • Tóm tắt :

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI

 DOÃN CHÍNH ( Chủ biên ) VŨ TÍNH –TRƯƠNG VĂN TRUNG –

NGUYỄN THẾ NGHĨA  ( 352 Trang )

 Nxb Chính Trị Quốc Gia  Hà Nội -1998

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)