Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tìm hiểu đạo Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu đạo Phật
 • Tác giả : Khantipalo
 • Dịch giả : Chơn Thiện
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 242
 • Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000009584
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU ĐẠO PHẬT ( BUDDHIMS EXPLAINED )

KHANTIPALO – CHƠN THIỆN  Dịch

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN

 

DẪN NHẬP

Như người viết đã nói trong lần đầu tiên của cuốn sách này :

“ Nhiều lần tôi cảm nghỉ rằng cần phài có một cuốn sách nhỏ bàn về các giáo lý của Đức Phật, làm sao để giúp ích cho mọi người nước ngoài đến thăm Thái Lan. Đặc biệt, một sự giới thiệu Phật giáo theo cách như thế nào phải trả lời các câu hỏi rất thường được du khách hay người mới đến ở xứ này đặt ra  là “Phật giáo là gì?”. Để trả lời câu hỏi một cách thích đáng, cuốn sách này tập trung vào các giáo lý của Đức Phật và gạt ra các phong tục và lễ lạc Phật giáo của Thái Lan là phần được phát thảo trong phụ lục 1.

Câu hỏi trên thường đặt ra theo cách khác và chúng ta vẫn thường nghe: “ Các Phật tử tin tưởng gì?”. Dưới đề mục này tôi xin nêu một sơ phác về các giáo lý đáng tôn quý làm căn bản cho việc tu tập Phật giáo. Điều này được giải thích dưới đề mục “ Các Phật tử tu tập những gì?”. Sau khi đã tu tập các giáo lý, tự nhiên người ta sẽ thể chứng chân lý các giáo pháp ấy vì người ta thấy được các giáo ấy trong chính sự tương tục của tâm và thân mình. Bản chất của sự thề chứng này  trong chừng mức mà ngôn từ có thể chuyển đạt được, được phát thảo dưới câu hỏi “ Các Phật tử thể chứng gì?”. Toàn bộ tầm cỡ giáo pháp của Đức Phật được nêu dưới các đề mục Học, Tu, và Chứng vậy.

Lại nữa , trong những lời dẫn nhập cho xuất bản đầu tiên cũng có ghi : “ Chủ đích của người viết  vốn nhằm trình bày các Giáo lý Phật giáo một cách dễ hiểu cho các du khách và cư dân từ phương Tây đến . Do mục đích ấy nên hầu như không có các từ ngoại quốc ( ngoại trừ các thuật ngữ tinh yếu) được sử dụng trong sách này và độc giả nào muốn , đối chiếu các ngôn cú đặc biệt với các thuật ngữ Phật học đúng gốc thì xin  xem bảng kê cứu thuật ngữ này ở cuối sách. Người viết đã cố gắng làm rõ nhiều điểm  trong đó các giáo lý  của Đức Phật có vẻ khác với Thiên Chúa giáo, vì nhiều đọc giả của cuốn sách này có thể xuất phát từ văn hóa có căn gốc Thiên Chúa giáo. Tưởng cũng nên  bảo ở đây rằng những khác biệt lớn nhất luôn luôn được tìm thấy trong hệ thống ngôn từ, trong khi những thực hành của mọi tôn giáo thì rất gần gũi nhau.

Người viết đã tránh không nêu ra những giáo lý khác biệt thuộc nhiều cành của cái cây  Phật giáo. Vì các cành của một cái cây thì không tranh cãi nhau và phải mang nhiều hay ít cùng những loại lá, hoa, và quả như nhau, nên các trường phái khác nhau cũng vậy. Nếu vị học giả nhận ra rằng sách vở  của các trường phái ấy khác nhau thì vị hành giả lại thấy rằng chỉ có đôi chút khác biệt, trong khi chỉ có những vị chứng ngộ có thể nói đến các kết quả. Khó mà thấy được rằng làm sao mà học tập tu Giới , Định, và Tuệ tuy được nêu định khác nhau, lại đưa đến bất cứ sự việc nào, ngoại trừ sự việc một trái cây lại có ở trên tất cả mọi cành.

Những ai muốn trèo khắp cái cây này thì xin cứ việc trèo, vì tất cả đều mở rộng cho  họ tham xét và tra vấn. Nhưng những ai muốn khiến cho cây này, vốn là cây  Bồ đề  ( Trí tuệ ), lớn lên trong  tâm họ nhờ những tu tập  hàng ngày của họ thì chính họ gặt hái  được cái quả tốt đẹp nhất. Trong tình trạng an hòa với chính mình và với thế giới, họ đã thấy và biết chân lý của Chánh Pháp.

Tu viện Bovoranivers Vihara, Bangkok

Ngày 14 trăng khuyết Potthapada 2510

( 2.10.1967 )

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
BÁT CHÁNH ĐẠO Con đường đến hạnh phúc
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Cẩm nang viết Khảo luận Luận văn Luận Án
Đức Phật và Phật Pháp
Đức Phật và Phật Pháp