Tìm Sách

Giới Luật >> Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỳ Khưu INDACANDA
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 541
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000007280
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TẠNG LUẬT - TIỂU PHẨM CULLAVAGGA

THERAVÃDA-PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

NXB TÔN GIÁO PL.2549-2005

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng tôi khởi đầu việc nghiên cứu tôn giáo phần Pãli văn của Tam Tạng  với tập Cullavagga ( Tiểu phẩm ) do nhu cầu tìm tòi tư liệu dẫn chứng về sự hình thành tu viện thời đức Phật. Chúng tôi chợt nảy ra ý kiến ghi lại bằng tiếng Việt ngõ hầu giúp cho độc giả người Việt có cơ hội biết thêm về lời dạy cao quý của đức Phật trong những trang sách còn được khép lại. Việc này đã đem lại cho chúng tôi niềm hoan hỷ khi nghĩ rằng việc học tập của bản thân có tể  đem lại phần nào lợi ích cho người khác. Phần lời Việt được hoàn tất trong thời giah khỏang chừng 2 tháng. Thời gian đó quá ngắm đối với số lượng công việc quá lớn lao trong lúc vừa phải đọc sách tham khảo, tra cứu tự điển, và giúp thực hiện  viêc ghi lại bằng máy vi tính.

Lời văn Việt được chúng tôi sử dụng rất gần với cấu trúc của lời văn Pãli nhằm làm nổi bật cấu trúc văn phạm của loại ngôn ngữ này theo phong cách cổ điển đã được đa số các hoạc giả phương Tây áp dụng. Điều này sẽ thuận tiện cho việc hiệu đính về sau và có thể hữu ích cho các độc giả đang nghiên cứu lời dạy của Đức Phật dựa vào bản gốc.

Do những vấn đề trình bày ở trên, chúng tôi mong mỏi sẽ nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý độc giả. Tuy đã nỗ lực kiểm tra lại nhiều lần nhưng chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót, xin quý độc giả đánh dấu cho những điểm cần sửa chữa và tùy duyên chuyển đến cho chúng tôi  qua địa chỉ email: dinda@u.washington.edu để chúng tôi dễ dàng  trong việc hiệu đính , hầu đem lại lợi ich thiết thực chung cho tất cả. Xin chân thành cảm tạ.

Xin chân thành ghi công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng BUDSIR IV, Ven, Bodhinando ( Canada ), Đại đức Hộ Phạm, Đại đức Giác Hạnh, và Đại đức Tâm An vầ CD Tam Tạng Chattha Sangãyana và các bản dịch Anh ngữ cũng như sự động viên và ý kiến đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này.

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trí và chư Tăng chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời gian qua.

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp.

Colombo, ngày 15 tháng 09 năm 2003

Bhikkhu Indacanda

Trương Đình Dũng

( hiệu đính lần thứ nhất, hoàn tất ngày 30/7/2004 )

 

MỤC LỤC

 

I.CHƯƠNG HÀNH SỰ

( KAMMAKKHANDHAKAM )

1-    Hành sự khiển trách

2-    Hành sự chỉ dạy

3-    Hành sự xua đuổi

4-    Hành sự hòa giải

5-    Hành sự án treo trong việc nhìn nhận tội

6-    Hành sự án treo trong sự sữa chữa lỗi

7-    Hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác

 

II. CHƯƠNG PARIVÃSA

(PARIVÃSAKKHANDHAKAM )

1-    Phận sự của việc thực hành parivãsa

2-    Phận sự của vị xứng đáng ( thực hành )

3-    Phận sự của vị xứng đáng hành phạt

4-    Phận sự của vị thực hành mã natta

5-    Phận sự của vị xứng đáng sự giải tội

III, CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI

(SAMUCCAYKKHANDHAKAM )

IV- CHƯƠNG DÀN XẾP

(SAMATHAKKHANDHAKAM )

1-Hành xử Luật với sự hiện diện

2- Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ

3- Hành xử Luật khi không điên cuồng

4- Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận

5- Thuận theo số đông

6- Theo tội của vị ấy

7- Cách dùng cỏ che lấp

8- Sự tranh tụng

9- Chỉ định cách dàn xếp sự tranh tụng.

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật