Tìm Sách

Giới Luật >> Tạng Luật - Đại Phẩm 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng Luật - Đại Phẩm 1
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỳ Khưu INDACANDA
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 544
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000007275
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 TẠNG LUẬT - ĐẠI PHẨM I

Việt dịch : Tỳ Khưu INDACANDA

NXB TÔN GIÁO  PL2549-2005

 

PHẦN GIỚI THIỆU

Mahavagga ( Đại Phẩm ) và Cullavagga ( Tiểu phẩm ) thuộc Vinayapitaka ( Tạng Luật ) gồm các vấn đề liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là  Khan-dhaka ( Chúng tôi tạm gọi tên là Bộ Hợp Phần, Khan-dha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, … Tiếp vĩ ngữ - ka trong trường hợp này có nghĩa là thuộc về, có liên quan, …)

Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali La tinh từ Compack Disk Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mối vấn đề; trình bày theo cách này sẽ giúp quý vị tiết kiệm  được thời gian trong việc xác định vấn đề cần tham khảo.

Bản dịch này được hoàn thành là do sự nỗ lực học tập của bản thân. Chúng tôi cố ý ghi lại lời văn tiếng Việt rất gần với cấu trúc Pali nhằm phục vụ các độc giả đang tiến hành nghiên cứu lời dạy của Đức Phật  dựa vào bản gốc. Tài liệu này sẽ giảm bớt  nỗi khó nhọc trong việc tra cứu từ điển, đồng thời  gợi ý cho quý vị phương thức giải quyết một số cấu trúc trong câu văn Pali. Các độc giả đã học xong phần văn phạm Pali Sơ cấp được khuyến khích nên đọc tài liệu này đối chiếu với bản gốc, tức là Vinayapitaka. Kiến thức về văn phạm Pali của quý vị sẽ được trau giồi thêm, mỗi khi đối diện với vấn đề. Đối với quý độc giả phổ thông, hy vọng lời văn tiếng Việt tạm đủ phần trong sáng để giúp quý vị hiểu được vấn đề đang được trình bày. Xin quý vị lượng thứ về văn phong tiếng Việt, vì nó nằm ngoài mục tiêu của chúng tôi. Ngưỡng mong sẽ nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và sự khuyến khích góp ý của quý độc giả. Xin quý vị gửi email đến địa chỉ: dinda@u.washingtom.edu

Động cơ chính cho việc thực hiện bản dịch này nhờ vào sự khuyến khích và góp ý của các vị: Ven. Khánh Hỷ, Ven. Giác Nguyên, Ven. Chánh Kiến, Đại đức Tiến sĩ Trí Quảng, Đại đức Tâm An, Sư cô Liễu Pháp, Dr. Bình Anson, đạo hữu Lương Xuân Lộc, bà Diệu Đài, gia đình Nguyễn Ngọc Vivian. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch này không thể hoàn thành. Phước báu này hoàn toàn thuộc về các vị. Mong sao các ước nguyện của quý vị  sẽ được thành tựu  như ý và nhanh chóng y như việc chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này.

Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng BUDSIR IV, Ven, Bodhinando ( Canada ), Đại đức Hộ Phạm, Đại đức Giác Hạnh, và Sư cô Nguyên Hương  về CD Tam Tạng Chattha Sangayana và các bản dịch Anh ngữ, cũng như những sự động viên và ý kiến đóng góp trong thời gian chúng oti6 thực hiện bản dịch này.

Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời gia qua.

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp.

Colombo, ngày 27 tháng 10 năm 2003

Bikkhu Indacanda  ( Trương Đình Dũng)

( Hiệu đình lần thứ nhất hoàn tất ngày 5/9/2004 )

 

MỤC LỤC

Phần giới thiệu

I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU

1-    Tụng phẩm thứ nhất

Phần nói về sự Giác Ngộ

Phần nói về cội cây si của những người chăn dê

Phần nói về cội cây Mucalinda. Câu chuyện về rắn chúa Mucalinda

Phần nói về cội cây Rajayatana. Câu chuyện về các thương buôn Tapusa và Bhallika. Bốn bình bát của bốn vị Đại Thiên vương

2-    Tụng phẩm thứ nhì

Câu chuyện về người con trai danh giá tên Yasa

Cha Yasa trở thành nam cư sĩ quy y Tam Bảo đầu tiên

Sự chứng đắc A-la-hán  và sự xuất gia của Yasa

Mẹ và người vợ cũ thứ nhì của đại đức Yasa trở thành hai nữ cư sĩ đầu tiên

3-    Tụng phẩm thứ ba

Câu chuyện về các đạo sĩ bện tóc. Điều kỳ diệu thứ nhất

Điều kỳ diệu thứ nhì, thứ ba, thứ tư

Điều kỳ diệu thứ năm. Buổi đại lễ cúng tế

4-    Tụng phẩm thứ tư

Đi đến thành Rajagaha. Đức vua Seniya Bimbisara đi đến yết kiến

Tế độ đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha và mười ngàn cư sĩ

Năm điều ước nguyện  cua đức vua được thành tựu

Bài kệ của chúa chư thiên Sakka

5-    Tụng phẩm thứ năm

Nguyên nhân dẫn đến quy định về thẩy tế độ

Phận sự đối với thầy tế độ

Phận sự đối với đệ tử

Năm điều kiện của người đệ tử

6-    Tụng phẩm thứ sáu

Quy định về thời điểm giải thích bốn vị nương nhờ

Quy định về việc tu lên bậc trên với nhóm 10 tỳ khưu hoặc hơn

7-    Tụng phẩm thứ bảy

Giảng về sự đuổi học trò. Năm điều kiện của người học trò

Quy định về thầy dạy học

8-    Tụng phẩm thứ tám

Câu chuyện về năm thứ bệnh

Không nên cho xuất gia binh sĩ của đức vua

9-    Tụng phẩm thứ chín

Việc xuất gia sa di của Rahula. Được phép của cha mẹ ho xuất gia

Cho phép vị có khả năng  để cho nhiều sa di phục vụ

10-   Tụng phẩm thứ mười

Giảng giải về sự nương nhờ

Việc tu lên bậc trên của hai vị, ba vị

 

II.  CHƯƠNG LỄ UPOSATHA

1-    Tụng phẩm thứ nhất

Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha và các ngoại đạo

Việc thuyết giảng giáo pháp

2-    Tụng phẩm thứ nhì

Việc tính ngày  của nửa tháng,  đếm số tỳ khưu

Việc thông báo lễ  Uposatha

3-    Tụng phẩm thứ ba

Mười lăm trường hợp đọc tụng giới bổn đucợ vô tội

Mười lăm trường hợp phe nhóm lại tưởng  là hợp nhất

III.  CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA

1-    Tụng phẩm thứ nhất

Câu chuyện về nhiều vị tỳ khưu, cho phép việc vào mùa (an cư) mưa

Hai thời điểm vào mùa (an cư ) mưa

2-    Tụng phẩm thứ nhì

Các trường hợp vô tội cho việc đứt mùa (an cư ) mưa

Việc vào mùa (an cư ) mưa ở khu rào gia súc , trong xe tải, trong chiếc thuyền

IV.     CHƯƠNG LỄ PAVARANA

1-    Tụng phẩm thứ nhất

Câu chuyện về nhiều vị tỳ khưu ở xứ Kosala

Cho phep tiến hành lễ Pavarana. Cách thức tiến hành lễ Pavarana

2-    Tụng phẩm thứ nhì

Mười lăm trường hợp vô tội

Mười lăm trường hợp phe nhóm lại tưởng là hợp nhất

Mười lăm trường hợp nghi ngờ

3-    Tụng phẩm thứ ba

Các trường hợp tiến hành lễ Pavarana  khi có sự bận rộn và nguy hiểm

Đình chỉ lễ Pavarana…

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật