Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại vương thống sử


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại vương thống sử
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỷ Khưu Minh Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 360
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000010012
 • OPAC : 10012
 • Tóm tắt :

ĐẠI VƯƠNG THỐNG SỨ

 TỲ -KHEO MINH HUỆ ( dịch )

 NXB Tôn Giáo

 

                                       MỤC LỤC

 

1.CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC NHƯ LAI

2. DÒNG DÕI CỦA MAHÃSAMMATA

3.CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ NHẤT

4. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ HAI

5. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ BA

6.SỰ ĐI ĐẾN CỦA VIJAYA

7.SỰ TÔN VƯƠNG VIJAYA

8. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUVÃSUDEVA

9. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA ABHAYA

10.SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUKABHAYA

11.SỰ PHONG VƯƠNG CỦA DEVANAMPIYATSSA

12.SỰ CẢI CHÁNH CHO NHIỀU XỨ SỞ

13.MAHINDA ĐẾN ĐẢO TÍCH LAN

14.SỰ ĐI VÀO KINH ĐÔ

15.SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ MAHÃVIHÃRA

16.SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ CETIYAPABBATA-VIHÃRA

17.SỰ ĐẾN CỦA XÁ LỢI

18.SỰ TIẾP NHẬN CỦA CÂY ĐẠI BỒ ĐỀ

19.SỰ ĐI ĐẾN CỦA CÂY BỒ ĐỀ

20.TRƯỜNG LÃO VIÊN TỊCH

21.NĂM VỊ VUA

22.SỰ SANH  CỦA HOÀNG TỬ GÃMANI

23.SỰ TUYỂN MỘ QUÂN BINH

24.CUỘC  CHIẾN GIỮA HAI ANH EM

25.SỰ CHIẾN THẮNG CỦA DUTTHAGÃMATI

26.SỰ HIẾN DÂNG TỊNH XÁ MARICAVATTI-VIHÃRA

27.SỰ HIẾN DÂNG THANH ĐỒNG ĐIỆN

28.SỰ CÓ ĐƯỢC VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI BẢO THÁP

29.SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐẠI BẢO THÁP

30.SỰ XÂY DỰNG PHÒNG XÁ LỢI

31.SỰ TÔN TRÍ XÁ LỢI

32.SỰ ĐI VÀO CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT

33.MƯỜI VỊ VUA

34.MƯỜI MỘT VỊ VUA

35.MƯỜI HAI VỊ VUA

36.MƯỜI BA VỊ VUA

37.VUA MAHÃSENA

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông