Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại vương thống sử


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại vương thống sử
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỷ Khưu Minh Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 360
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000010012
 • OPAC : 10012
 • Tóm tắt :

ĐẠI VƯƠNG THỐNG SỨ

 TỲ -KHEO MINH HUỆ ( dịch )

 NXB Tôn Giáo

 

                                       MỤC LỤC

 

1.CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC NHƯ LAI

2. DÒNG DÕI CỦA MAHÃSAMMATA

3.CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ NHẤT

4. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ HAI

5. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ BA

6.SỰ ĐI ĐẾN CỦA VIJAYA

7.SỰ TÔN VƯƠNG VIJAYA

8. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUVÃSUDEVA

9. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA ABHAYA

10.SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUKABHAYA

11.SỰ PHONG VƯƠNG CỦA DEVANAMPIYATSSA

12.SỰ CẢI CHÁNH CHO NHIỀU XỨ SỞ

13.MAHINDA ĐẾN ĐẢO TÍCH LAN

14.SỰ ĐI VÀO KINH ĐÔ

15.SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ MAHÃVIHÃRA

16.SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ CETIYAPABBATA-VIHÃRA

17.SỰ ĐẾN CỦA XÁ LỢI

18.SỰ TIẾP NHẬN CỦA CÂY ĐẠI BỒ ĐỀ

19.SỰ ĐI ĐẾN CỦA CÂY BỒ ĐỀ

20.TRƯỜNG LÃO VIÊN TỊCH

21.NĂM VỊ VUA

22.SỰ SANH  CỦA HOÀNG TỬ GÃMANI

23.SỰ TUYỂN MỘ QUÂN BINH

24.CUỘC  CHIẾN GIỮA HAI ANH EM

25.SỰ CHIẾN THẮNG CỦA DUTTHAGÃMATI

26.SỰ HIẾN DÂNG TỊNH XÁ MARICAVATTI-VIHÃRA

27.SỰ HIẾN DÂNG THANH ĐỒNG ĐIỆN

28.SỰ CÓ ĐƯỢC VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI BẢO THÁP

29.SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐẠI BẢO THÁP

30.SỰ XÂY DỰNG PHÒNG XÁ LỢI

31.SỰ TÔN TRÍ XÁ LỢI

32.SỰ ĐI VÀO CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT

33.MƯỜI VỊ VUA

34.MƯỜI MỘT VỊ VUA

35.MƯỜI HAI VỊ VUA

36.MƯỜI BA VỊ VUA

37.VUA MAHÃSENA

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự