Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại vương thống sử


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại vương thống sử
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỷ Khưu Minh Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 360
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000010012
 • OPAC : 10012
 • Tóm tắt :

ĐẠI VƯƠNG THỐNG SỨ

 TỲ -KHEO MINH HUỆ ( dịch )

 NXB Tôn Giáo

 

                                       MỤC LỤC

 

1.CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC NHƯ LAI

2. DÒNG DÕI CỦA MAHÃSAMMATA

3.CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ NHẤT

4. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ HAI

5. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ BA

6.SỰ ĐI ĐẾN CỦA VIJAYA

7.SỰ TÔN VƯƠNG VIJAYA

8. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUVÃSUDEVA

9. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA ABHAYA

10.SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUKABHAYA

11.SỰ PHONG VƯƠNG CỦA DEVANAMPIYATSSA

12.SỰ CẢI CHÁNH CHO NHIỀU XỨ SỞ

13.MAHINDA ĐẾN ĐẢO TÍCH LAN

14.SỰ ĐI VÀO KINH ĐÔ

15.SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ MAHÃVIHÃRA

16.SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ CETIYAPABBATA-VIHÃRA

17.SỰ ĐẾN CỦA XÁ LỢI

18.SỰ TIẾP NHẬN CỦA CÂY ĐẠI BỒ ĐỀ

19.SỰ ĐI ĐẾN CỦA CÂY BỒ ĐỀ

20.TRƯỜNG LÃO VIÊN TỊCH

21.NĂM VỊ VUA

22.SỰ SANH  CỦA HOÀNG TỬ GÃMANI

23.SỰ TUYỂN MỘ QUÂN BINH

24.CUỘC  CHIẾN GIỮA HAI ANH EM

25.SỰ CHIẾN THẮNG CỦA DUTTHAGÃMATI

26.SỰ HIẾN DÂNG TỊNH XÁ MARICAVATTI-VIHÃRA

27.SỰ HIẾN DÂNG THANH ĐỒNG ĐIỆN

28.SỰ CÓ ĐƯỢC VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI BẢO THÁP

29.SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐẠI BẢO THÁP

30.SỰ XÂY DỰNG PHÒNG XÁ LỢI

31.SỰ TÔN TRÍ XÁ LỢI

32.SỰ ĐI VÀO CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT

33.MƯỜI VỊ VUA

34.MƯỜI MỘT VỊ VUA

35.MƯỜI HAI VỊ VUA

36.MƯỜI BA VỊ VUA

37.VUA MAHÃSENA

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)