Tìm Sách

Giảng Luận >> Ngũ uẩn vô ngã


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngũ uẩn vô ngã
 • Tác giả : Thích Thiện Siêu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 295
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000008999
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGŨ UẨN VÔ NGÃ

THÍCH THIỆN SIÊU

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI GIỚI THIỆU

Ngũ uẩn vô ngã là tập sách nghiên cứu Phật học do HT Thích Thiện Siêu, Phó chủ tịch Thường Trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP, Huế, biên soạn, trước hết nhằm giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế  mà HT đảm trách. Do nội dung thiết yếu, cơ bản, sâu sắc của để tài, do sự nghiên cứu kỹ lưỡng, sự trình bày rõ ràng, với tính sư phạm cao cả và đặc biệt do uy tín lớn củ tác giả trong Tăng già và trong giới nghiên cứu Phật học, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam nghĩ rằng đây là một tập tài liệu rất cần thiết cho các học viện Phật giáo, các trường Phật học và cho những ai muốn tìm hiểu, cầu học Phật pháp. Do đó chúng tôi đã xin phép và được Hòa thượng đồng ý cho in tài liệu này thành sách, phổ biến rộng rãi cho quần chúng độc giả.

Sách gốm có sáu phần chính, là sáu bài giảng căn bản về Ngũ uẩn vô ngã được trình bày theo một trình tự chặt chẽ, hợp lý. 1. Khái quát về Ngũ uẫn vô ngã. 2. Phân tích Ngũ uẩn vô ngã. 3. Nêu dẫn và giài thích Ngũ uẩn vô ngã qua số kinh điển Đại thừa, 4. Bàn về ngã như một phản đề để rồi đả phá Ngã chấp. 5. Khẳng dịnh  học thuyết vô ngã qua sự phân tích và xác định Vô ngã bằng Lý Duyên khởi của Ngũ uẩn. 6. Giới thiệu và phân tích kinh Năm vị liên quan đến Ngũ uẩn vô ngã trong kinh tạng Nikàya.

Cuối cùng HT phân tích về Ngũ uẩn vô ngã qua kinh Vô ngã tưởng để thâu tóm đề tài và khẳng định quan điểm vô ngã của kinh rằng: Từ đây về sau, bất cứ lý Vô ngã nào cũng bắt đầu từ đây mà diễn dịch ra hết, không có gì khác.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xin cảm tạ HT đã hứa khả cho phép in tác phẩm Ngũ uẩn vô ngã vào tủ sách nghiên cứu Phật học của Viện và trân trọng giới thiệu cùng chư độc giả tác phẩm Phật học giá trị  này.

                      VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  VIỆT NAM

                                         Phật lịch  2543.

                       Tp, Hồ Chí Minh, ngày 01/8/1999

 

MỤC LỤC

1.     Lời giới thiệu

2.     Khái quát về Ngũ uẩn vô ngã

3.     Phân tích Ngũ uẩn vô ngã

·        Luận về sắc uẩn

·        Luận về thọ uẩn

·        Luận về tưởng uẩn

·        Luận về thức uẩn

4.     Dấu ấn Ngủ uẩn vô ngã qua các kinh Đại thừa

5.     Giới thiệu Kinh Năm Vị

6.     Phân tích Kinh Năm Vị

7.     Ngã

8.     Sắc Vô ngã

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc