Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Tường niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tường niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
 • Tác giả : Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 488
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 12010000008278
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

8278 – TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG

 THÍCH THIỆN SIÊU

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN, BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN-HUẾ

CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN thực hiện (488 trang)

NXB TP HCM

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tháng 8 ngày 17, mùa Thu năm Tân Tỵ (2001), trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu đã thu thần thị tịch tại Tổ đình Từ Đàm – Huế. Bậc Tôn trượng của Thiền lâm đã ra đi, để lại một sự nghiệp một công đức thật lớn lao: tu hành thâm hậu, tăng huy trí tuệ, quảng đại hoằng pháp với việc hành trì giới luật; xây dựng Giáo hội, giáo dục Tăng, Ni, hóa độ chúng sanh, trùng tu Tổ đình, phiên dịch và biên soạn hàng chục tác phẩm Phật học, đống thời, ban bố bao nhiêu là Pháp ngữ, lời Thiền qua hành trạng thường nhật của Ngài.

Sự nghiệp của Hòa thượng vẫn còn đó, vời vợi khó nhoà, nhưng một chút rieng tư về Hòa thượng như hơi thở đầm ấm, thì thầm vẫn là mong ước của Tăng, Ni Phật tử gần xa. Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế, cùng môn đồ Pháp quyến  thực hiện tập sách nhỏ này  nhân lễ Tiểu tường của Hòa thượng, gợi lại một hình ảnh của bậc đại lão  trí đức cao vời nhưng lại rất thấm thiết đậm đà với quảng đại quần chúng. Tập sách gồm năm phần chính: Phần I: Lược sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001); Phần II: Điếu văn tưởng niệm và Cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang; Phần III: Những bài thơ, văn, cảm niệm và Cảm tạ của Chư Tôn Giao phẩm, chư Tăng, Ni Phật tử và các Văn gia, học giả thân hữu. Phần IV: Tư liệu về Tang sự, Tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng ; Phần V: Môt số hình ảnh về Tang lễ.

Tập sách mang tên: “TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU”, cũng để bày tỏ một ước vọng về những công trình tu tập, biên soạn, nghiên cứu sẽ được hình thành sau này bởi nhiều tác giả ở mọi miền với các chuyên đề về hành trạng, tư tưởng, thơ văn…của Hòa thượng qua những tài liệu, những tác phẩm, những pháp ngữ cua Ngài đang được sưu tập và sẽ xuất bản.

Trong niềm kính tiếc sâu xa đến cố Trưởng lão, với lòng mong mõi được đáp ứng yêu cầu thiết tha của Tăng, Ni, Phật tử, chúng tôi cố gắng đem hết công sức để hoàn thành tập sách nhỏ này trong thời gian ngắn nhất, nhưng dĩ nhiên vẫn còn nhiểu thiếu sót. Kính mong Chư Tôn túc, chư vị Trí giả, Độc giả niệm tình lượng thứ và bổ khuyết cho chúng tôi để lần tái bản tới được sửa chữa, bổ sung cho hoàn thiện hơn, chúng tôi chân thành cảm tạ.

Phật lịch 2546

Huế, Trọng Thu năm Nhâm Ngọ, 2002

Ban Văn hóa Trung ương Giáo Hội Phật giáo VN

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế

cùng môn đồ Pháp quyến

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

PHẦN I

a)     Lược sử Hòa thượng Thích Thiện Siêu

b)    Và hình ảnh liên quan đến cuộc đời Hòa thượng

PHẦN II

a)     Điếu văn

b)    Cảm tạ Ban Tổ chức lễ tang

PHẦN III ( Thơ văn tưởng niệm)

1)    Những kỷ niệm với thầy Thiện Siêu

2)    Cảm niệm về Cố hòa thượng Thích Thiện Siêu

3)    Đôi lời tâm sự

4)    Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc thầy của nhiều thế hệ

5)    Siêu thoát lòng lành (thơ)

6)    Hú hồn hú vía tôi

7)    Hòa thượng là Hải Đăng

8)    Thi điếu

9)    Thành kính tưởng niệm Cố Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế

10)    Tưởng niệm Giác linh HT Thích Thiện Siêu

11)    Vì người vun bồi giống Phật

12)    Vẫn ngát hương lành

13)    Nhớ Ôn Từ Đàm (thơ)

14)    Thuyền Pháp thân vượt sóng trần ai

15)    Pháp Thầy để lại

16)    Một thoáng về HT Thích Thiện Siêu

17)    Hoài niệm ân sư

18)    Bậc chân tu, nhà lãnh đạo, nhà giáo dục Phật giáo đã ra  đi

19)    Tuệ giác siêu việt

20)    Vọng bái Tôn sư

21)    Một kỷ niệm quý báu về đức tính vô ngã vị tha của Ôn

                             Từ Đàm

22)    . Gặp Thầy, tôi gặp lại Phước duyên

23)    Một kỷ niệm về cố HT Thiện Siêu

24)    Thành kính thắp một nén nhang

25)    Thầy tôi trong cõi gió trăng

26)    Bài giảng cuối cùng của Thầy

27)    Ôi thân yêu, bóng chùa Từ Đàm

28)    Tất cả đều là phương tiện

29)    HT. Thiện Siêu, người không chấp trước những thị phi chính trị

30)    Tiếng vỗ về tu học

31)    Tưởng nhớ Thầy Thiện Siêu

32)    Kỷ niệm về HT Thiện Siêu

33)    Cãm niệm về Cố HT Thích Thiện Siêu

34)    Nhớ Hòa thượng

35)    Hoa và Cân

36)    Những mẫu kỷ niệm khó quên về HT Thích Thiện Siêu

37)    Băn khoăn- Vắng bóng Tôn sư

38)    Đàm hoa lạc khứ

39)    Tản mạn bên tháp

40)    Kinh dâng Giác linh HT. Thiện Siêu

41)    Cảm niệm ân sư

42)    Đãnh lễ Tôn sư

43)    Cảm niệm

44)    Đảnh lễ Ân sư

45)    Dấu ấn của bậc Tôn Đức

46)    Vài cảm nhận về HT Thiện Siêu

47)    Thành kính tưởng niệm Ôn Từ Đàm

48)    Hoài niệm

49)    Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương

50)    Hoa đạo phương Đông (thơ)

51)    Cảm niệm của ban đại diện Quận 9 và Quận Thủ Đức TP. HCM

52)    Tưởng niệm HT Thiện Siêu

53)    Ân thấy nhớ mãi, lời thầy không quên

54)    Lời bi niệm

55)    Chốn này người đã về

56)    Tưởng nhớ Ôn (thơ)

57)    Tâm tình thân mật

58)    Tài ứng xử của HT

59)    Hồi tưởng – Hoài niệm (thơ)

60)    HT Thiện Siêu con nười với những điều bình dị

61)    Dưới ánh mây lành

62)    Tưởng niệm Ôn

63)    Thiền Tăng và cuộc đời

64)    Thọ tang Hòa thượng

65)    Kính mến Thầy

66)    Ký ức về một vị HT đáng kính

67)    Bậc thầy của những bậc thầy

68)    Một niệm tri ân

69)    Nguồn sống Thầy

70)    Nhớ ơn Thầy

71)    Thơ Trường Khánh

72)    Kính lạy giác linh Ôn

73)    Kính dâng Giác linh Thích Thiện Siêu

74)    Lưu phương đạo tình

75)    Đường đi không gió lòng sao lạnh

76)    Tư tưởng Phật giáo và kinh tế thị trường

77)    Một chiều chốn Phật ghé thân

78)    Điệp khúc dâng Thầy

79)    Thành kính tưởng niệm Ôn Từ Đàm

80)    Thấy về cõi Phật-dâng thầy lúc ra đi (thơ)

81)    Những ngày cuối cùng của HT Thiện Siêu

82)    Cảm nghĩ về Cố HT Thiện Siêu

83)    Cảm tác

84)    Thành kính đảnh lễ

85)    Tưởng Niệm

86)    Truy tán Thiện Siêu Thượng nhân (thơ)

87)    Điếu văn Viện Cao đẳng Hải Đức- Nha Trang

88)    Kính dâng lời sám nguyện

PHẦN IV: Tư liệu về Tang Lễ, Tang sự

PHAN V:  Một số hình ảnh về Tang lễ

       

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang