Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại Việt sử ký toàn thư tập I


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Việt sử ký toàn thư tập I
 • Tác giả : Ngô Sĩ Liên
 • Dịch giả : Viện Sử học
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 800
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000008725
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ  tập 1

NXB VĂN HÓA THÔNG TIN

 

LỜI NÓI ĐẦU

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ  là bộ sử ký lớn, có giá trị về nhiểu mặt, là di sản quý báu của một nền văn hóa dân tộc.

Bằng tất cả văn bản, tư liệu còn lưu giữ được, các nhà sử học  đã cho chúng ta biết Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà chúng ta hiện có không phải là sách chỉ do Ngô Sĩ Liên soạn mà do nhiều người viết ở các thời kỳ khác nhau như Lê Văn Hưu (Đại Việt Sử ký). Phan Phú Tiên (Sử Ký tục biên), sau này Phạm Công Trứ và một số người khác viết thêm một phần Bản kỷ tục biên và làm công việc hiệu đính v.v..

Năm 1967, lần đầu tiên bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư gồm 4 tập do nhà Hán học Cao Huy Giu dịch và giáo sư Đào Duy Anh hiệu đính ra mắt bạn đọc. Năm 1971, bộ sử đó được tái bản lần thứ nhất có sửa chửa và bổ sung.

Sau này, chúng ta đạt được biết bản in xưa nhất của Đại Việt Sử Ký toàn thưbản Nội các quan bản được in từ ván khắc năm Chính Hòa 18 (1967). Bản in này do giáo sư sử học Phan Huy Lê mang từ Paris về nước. Kể từ đó, cùng với sự giúp đỡ của các bạn Pháp (năm 1985) đã tặng chúng ta bộ vi phim (micro phim) bản in Nội các quan bản, và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tiến hành dịch, chú thích, hiệu đính, xuất bản đầy đủ cả 4 tập.

Như vậy, trong mấy chục năm qua, giới nghiên cứu và bạn đọc yêu mến lịch sữ nước nhà đã có hai bản dịch về cùng một bộ sách vĩ đại ấy.

Lần này, với sự đồng ý của giáo sư Đào Duy Anh, chúng tôi in lại bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư xuất bản năm 1971 đã có sửa chữa và bổ sung trong công việc dịch và hiệu đính với mục đích giúp bạn đọc rộng rãi thấy rõ giá trị của bộ sách trong lịch sử học Việt Nam nói riêng và lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung.

                  NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

Tiểu sử Ngô Sĩ Liên

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Tựa Đại Việt sử lý lục biên

Sách Đại Việt sử ký tục biên

Sách Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư

Biểu dâng sách “Đại Việt sử ký toàn thư”

Phàm lệ về việc biên soạn sách Đại Việt sử ký toàn thư

Phàm lệ củ tục biên

Mục lục kỷ niên của “Đại Việt sử ký”

Việt giám thông khảo tổng luận

NGOẠI KỶ

Quyển 1       Kỷ Hồng Bàng thị

                    Kỷ nhà Thục

Quyển 2       Kỷ nhà Triệu

Quyển 3      Kỷ thuộc Tây Hán

                   Kỷ thuộc nữ vương

                   Kỷ thuộc Đông Hán

                   Kỷ sĩ vương

Quyển 4      kỷ thuộc Ngô tấn Tống Tề Lương

                   Kỷ nhà Tiền Lý

                   Kỷ  Triệu Việt Vương

                   Kỷ Hậu Lý

Quyển 5      Kỷ thuộc Tùy Đường

                   Kỷ Nam Bắc phân tranh

                   Kỷ nhà Ngô

BẢN KÝ

Quyển 1      Kỷ nhà Đinh

                   Kỷ nhà Lê

Quyển 2      Kỷ nhà Lý

Quyển 3      Kỷ nhà Lý (tt)

Quyển 4      Kỷ nhà Lý (tt)

Quyển 5      Kỷ nhà Trần

Quyển 6      Kỷ nhà Trẩn (tt)   

Quyển 7      Kỷ Hậu Trần

Quyển 8      Kỷ thuộc Minh

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)