Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lịch sử Triết học Tây phương Tập 3


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lịch sử Triết học Tây phương Tập 3
 • Tác giả : Lê Tôn Nghiêm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 367
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000009413
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG tập ba

Triết học thời trung cổ

LÊ TÔN NGHIÊM

NXB TP.HCM

MỤC LỤC

 

Chương 1: TRIẾT HỌC  CÁC GIÁO PHỤ

THỜI KỲ PHÔI THAI

AUGUSTIN

Tiểu sử

Các trước tác

Học thuyết Augustin

BOÈCE

Tiều sử

Các trước tác

Tinh thần triết lý của Boèce

DENYS L’ARÉOPAGITE

Các trước tác

Học thuyết Denys

Chương II: TRIẾT HỌC KINH VIỆN

KINH VIỆN PHÔI THAI

SCOT ÉRIGÈNE

 Tiểu sử

Các trước tác

Lý thuyết

ANSELME DE CANTORBÉRY

Tiểu sử và các trước tác

Lý thuyết

DUY DANH VỚI DUY THỰC

DUY DANH VỚI ROSCELIN

DUY THỰC: ANSELME VÀ GUILLAUME DE CHAMPEUX

DUY KHÁI NIỆM: PIERRE ABÉLARD

TRƯỜNG PHÁI CHARTRES

TRƯỜNG PHÁI HUYỀN HỌC

KINH VIỆN HỌC CỰC THỊNH

ẢNH HƯỞNG SƠ KHỞI CỦA TRIẾT HỌC ARISTOTE

ẢNH HƯỞNG QUYẾT LIỆT CỦA TRIẾT HỌC ARISTOTE

ALBERT LE GRAND

Tiểu sử

Các trước tác

Lý thuyết

THOMAS D’AQUIN

Tiểu sử

Các trước tác

Lý thuyết

KINH VIỆN SUY TÀN

 

ROGER BACON

Lý thuyết

DUNS SCOTUS

Tiểu sử

Các trước tác

Lý thuyết

GUILLAUME D’ACCAM

Tiểu sử

Các trước tác

A.   Lý thuyết 

             Tri thức

B.   Luận lý

C.   Siêu hình thần học

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)